Centralization of Processes of Supporting Educational Institutional and its Consequences in the Budget of the Commune

  • Magdalena Turczyn
Keywords: Shared Services Center, back-office, educational institution

Abstract

Shared Services Center have been developing well for the last few years in Poland as well as in the world. Advantages of the centralization of the processes 'back-office' in private businesses are not insignificant, therefore this solution have been introduced and recommended to the local government units. The main purpose of this article was to diagnose if the centralization of support processes for commune educational institutions in the voivodeships Podkarpackie in Shared Service Centers, brings effects in the form of lowering costs handling these processes. After analyzing the data, the results confirming the thesis were obtained. In the studied period of years 2014-2017, despite rising expenes for education, the direct costs related to employees servicing support processes were decreasing. It causes the necessity of insightful analysis of the problem from different aspects, but it also allows us to suppose that the implementation of solutions developed in education system would also be effective in other areas of activity of local government units, which would optimalize costs and bring significant savings.

References

Cabinet Office. (2005). UK: Transformational Goverment. – Enabled by Technology HM Government.

Czepelak Z. (2015). Możliwość racjonalizacji kosztów działania placówek oświatowo-wychowawczych, w oparciu o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych, Ekspertyzy 4(4).

Dz.U. (2015). Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, 1045.

Kougias I., Seremeti L., Kalogeras D. (2018). Learning: a tool for competitive, sustainable and secure entrepreneurial activity. Central European Review of Economics & Finance 23(1).

Liszka-Michałka K. (2018). Wstępna analiza podstaw prawnych dla działania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych obszarach, Związek Miast Polskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Łukaszczyk Z. (2017). Centrum Usług Wspólnych sposobem na redukcję kosztów

i standaryzację procesów przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 101.

Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017). Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów, [w:] K. Świetła (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa.

Published
2019-04-08
Section
Economics