Determinants of Polish financial stability in 2017-2018

  • Kinga Górska Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Karolina Krzemińska
Keywords: financial stability, central bank, monetary policy, network financial security

Abstract

This article seeks to present the essentials of financial stability and to analyse and evaluate selected determinants of stability Poland’s financial system in the years 2017–2018. The study comprises exemplary ratios or indicators that are used in measuring the stability of a financial system. The proposed analysis is confined to selected groups of stability ratios/indicators that are pertinent to the macroeconomic situation, the situation in financial markets, and the situation of the banking sector. The analysis is based upon the data and statistics provided in the reports of the National Bank of Poland, available by 31st November 2018.

References

1. Alińska A. (2016), Mechanizmy stabilności systemu finansowego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
2. Baka W. (2001), Bankowość centralna, funkcje - metody - organizacja, Warszawa.
3. Bednarczyk L., Sobol M., ‘Remarks on QE efficiency in the context of NAIRU shifts and IS-LM approach’, in Central European Review of Economics & Finance, Vol. 28 No. 6 (2018).
4. Bednarczyk J.L. (2018), Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii, PWE, Warszawa.
5. National Bank of Poland (June 2017), Raport o stabilności systemu finansowego.
6. Jaworski W., Zawadzka Z. (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
7. Kałuzińska V. (2009), ‘Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego’, in Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Year LXXI, Fasc. 1, 2009.
8. Matysek-Jędrych A. (2007), ‘System finansowy – definicja i funkcje’, Bank i Kredyt, No.10/2007, NBP, Warszawa.
9. Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, TEMIDA, Białystok.
10. Przybylska-Kapuścińska W. (ed.), (2008), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
11. Skopowski M., Wiśniewski M. (2014), Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej (2nd ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
12. Smaga P. (2017), Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa.
13. Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, WN Scholar, Warszawa.
Published
2019-04-08
Section
Economics