Analysis of active enterprises established in Poland in the years 2012-2016

  • Bogusław Ślusarczyk Stanisław Pigoń State Higher Vocational School in Krosno
  • Elżbieta Brągiel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Agnieszka Staniszewska Institution of Food Safety and Production Economist Students' Research Group Krosno State College
  • Emilia Szydło Institution of Food Safety and Production Economist Students' Research Group Krosno State College
Keywords: entrepreneurship, micro, small, medium-sized, large enterprises.

Abstract

In 2013, the Polish enterprise sector generated 73,5% of GDP, of which small and medium-sized enterprises generated 50,1% of GDP – i.e. every second zloty of this value. Among all groups of enterprises according to their sizes, the largest share in generating GDP had microenterprises – approx. 30,8%. The aim of the study was to analyze the degree of changes and tendencies in the development of newly created enterprises – according to the length of years of operation and size classes – micro, small, medium-sized and large enterprises in Poland. The analysis of enterprises was based on CSO data included in the study entitled “Non-financial enterprises established in the years 2012-2016”. The analysis covered enterprises that were established in the years 2012-2016 and actively performed their business activity until the last examined year.

The following conclusions were drawn: In the structure of enterprises in the years 2012-2016, microenterprises were dominant. Together with the increase in the number of years of running business, the number and share of small, medium and large enterprises increased at the expense of microenterprises. The survival rate of enterprises established in the years 2012-2016 is the highest for large, medium-sized and small enterprises. In the analyzed period, the highest number of employees was in microenterprises, but the number of employees was constantly fluctuating over the years. The number of people working in small and medium-sized enterprises has constantly increased along with the length of business activity. The highest remunerations were observed in enterprises (successively) – large, medium-sized, small and micro- enterprises. In microenterprises, there is the largest disparity in the amount of salaries.

References

Act on freedom of economic activity of 2 July 2004 (Journal of Laws 2004, No. 173 item 1807, p. 64–65).

Dyr T., Ziółkowska K., (2017). The intellectual capital as the regions' competitiveness factor. Central European Review of Economics & Finance, 17(1), 33–51.

Grabowski T. (2018). Kotowski J., Dąbrowski D. Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012–2016. CSO, Warsaw.

Kogut J. Brożek K. (2017). Human capital as the growth factor in regional competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, 22(6), 57–69.

Krzemień R., Struś M. (2004). Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym polski do Unii Europejskiej, [in:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, pod red. A. Manikowskiego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warsaw http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Krzemien-Wroclaw.pdf

Mitek A., Miciuła I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. [in:] Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 28, 53–66. http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-53.pdf (as for: 6 March 2018).

Sieradzka K., Kaliszczak L. (2018). Sources of Knowledge and Networking as Conditions for Development of Innovative Undertakings in Poland. Central European Review of Economics & Finance, 28(6), 39–48.

Ślusarczyk B., Dziura B. (2017). The influence of intellectual capital on competitiveness of enterprises in light of research – an outline of the issue. Central European Review of Economics & Finance, 18(2), 49–61.

Szczepaniak I. (2006).Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Państwowy Instytut Badawczy, Warsaw. Tarnawa A., Skowrońska A. (ed.). (2016). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warsaw.

Published
2019-04-08
Section
Economics