Sources of Knowledge and Networking as Conditions for Development of Innovative Undertakings in Poland

  • Katarzyna Sieradzka K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal Sciences
  • Lidia Kaliszczak University of Rzeszów
Keywords: business environment institutions, innovation, start-up

Abstract

Start-up enterprises play a vital role in the knowledge economy, commonly acting as links between invention and innovation. Their development depends on an efficient start-up ecosystem including institutional environment. It comprises such classic institutions as business incubators, accelerators, technology parks, centres of technology transfer as well as increasingly popular forms of support like: mentoring, industry meetings, competitions, and hackathons. This paper is intended to analyse and evaluate non-financial support, mainly knowledge and business contacts (networking), in development of start-up enterprises in Poland

References

Bąkowski A., Marzewska M. (2018), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018, Poznań/Warszawa: SOOIiP: http://www.sooipp.org.pl (dostęp dn. 15.10.2018).
Bąkowski A., Marzewska M.(2014), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, SOOIiP, Poznań/Warszawa: SOOIiP: http://www.sooipp.org.pl (dostęp dn. 15.10.2018).
Beauchamp M., Krzysztofiak-Szopa J., Skala A. (2018), Polskie start-upy. Raport 2018, Warszawa: Fundacja Startup Poland: http://www.startup.poland.pl (dostęp dn. 12.10.2018).
Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A. (2017), Polskie start-upy. Raport 2017, Warszawa: Fundacja Startup Poland: http://www.startup.poland.pl (dostęp dn. 12.10.2018).
Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, p. 32, Warszawa: PWN.
Drucker P.F.(1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Kaliszczak L., Sieradzka K. (2018), Zachowania przedsiębiorcze – współczesne wyzwania, p.29, Radom: Spatium.
Kwiatkowski S.(2000), Przedsiębiorczość intelektualna, p. 48,Warszawa: PWN.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020, p.29, Warszawa: MRR.
Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, Warszawa: PWE.
Piech K., Skrzypek E., (red.) (2007), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Porter M.E.(2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Helion.
Narodowy Bank Polski (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, p. 199, Warszawa: NBP.
Raport, Diagnoza ekosystemu start-upów w Polsce, Deloitte 2016: https://www.deloitte.com (dostęp 12.10.2018)
Skala A., Kruczkowska E (2016)., Raport. Polskie startupy 2016, Warszwa: Fundacja Startup Poland: http://www.startup.poland.pl (dostęp dn. 12.10.2018)
Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A. (2015), Polskie Startupy. Raport 2015, Warszawa: Fundacja Startup Poland. http://www.startup.poland.pl (dostęp dn. 12.10.2018)
Skrzypek E.(2008), Miejsce i znaczenie wiedzy w zrównoważonym rozwoju [in:] J. Żuchowski (ed.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, p. 158-165, Wyd. Politechnika Radomska, Radom: Politechnika Radomska.
Skrzypek E.(2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, No 23, p.274
Published
2018-12-28
Section
Economics