Analysis of the financial situation of the polish people as an implication of participation in the programme "Family 500+" on the example of Chełm and Radom inhabitants.

  • Joanna Bugajewska K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economic and Legal Sciences
Keywords: family policy, “500 ” programme, financial decisions

Abstract

The aim of the present paper is an analysis of the impact of the government economic instrument, the “Family 500+” programme on spending decisions of Polish people. For this purpose, financial conditions of families living in two Polish cities: Radom and Chełm were being observed (in the light of the own diagnosis). As a part of a survey, people were asked questions regarding the amount of monthly family income, savings and credits, types of goods and services purchased owing to the  “500+” programme for the benefit of children and young people under 18. The paper ends with conclusions resulting from the conducted research.

References

Act of 11 February 2016 on State aid in bringing up children; Journal of Laws 2016 item 195.

Arak P. (2016).

Durasiewicz A. (2009). Instrumenty polityki rodzinnej, Biuletyn informacyjny wiadomości społeczne, pod red. Głąbickiej K., Politechnika Radomska ROR PTPS, Radom

Durasiewicz A. (2014). Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, pod red. Kubiaka M., Wydawnictwo UG, Gdańsk

Durasiewicz A. (2017) W kierunku rozwoju polityki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo WSzP Warszawa,

Genowska A., Goworko-Składanek B. Szafraniec K. (2017). Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Część I, Wydawnictwo Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, nr 1,tom 23, Białystok

Giza-Poleszczuk A. (2005). Rodzina, a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Instytut Socjologii UW, Warszawa

Głąbicka K. (2014). The role of social services in the 21st century, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 6, No 3.

Głąbicka-Auleytner K. (2016). Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej, Wydawnictwo UTH, Radom

Głąbicka-Auleytner K., Gagacka M., Borek J. (2017). Nowe oblicza lokalnej polityki społecznej, Wydawnictwo UTH, Radom

Golinowska S. (2007). Rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, głos w debacie o Polityce Rodzinnej w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Polityka Społeczna 8/2007 Warszawa

Golinowska S., Sowa-Kofta A. (2017). Combating Poverty Through Family Cash Benefits. On the first results of the Program “Family 500 +”, in Poland, Polityka Społecza 1

Kiełczewska I.,Brandt N. (2018). The “Family 500+” Child allowance and female labour supply in Poland, Ibs Working Paper 01

Kulczyk M.(2016). Family rights and family policy in Poland, Research fellow at the ECLJ

Myck M., (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, CenEA Working Paper Series 01

Pro-family policy in Poland and around the world, Central European Financial Observer

Radzik P. (2017). The influence of the government Family 500+ programme on the female labour force participation rate VIII International Scientific Conference Analysis of International Relations, Katowice

Sowa A. (2016). “Family 500+”: A new family income-supporting benefit in Poland – European Social Policy Network, ESPN Flash Report 45

Published
2018-12-28
Section
Social Economy