The character and effects of sanctions imposed on Russia in consequence of aggression against Ukraine

  • Helena Janina Żukowska KUL
Keywords: sanctions against Russia, Russia’s economy, consequences of sanctions on the Russian economy

Abstract

The economic sanctions imposed on Russia have adversely affected the development of the Russian economy. Russia’s GDP has decreased, GDP growth rate has slowed down, global demand has declined, prices and interest rates have risen. Inflation has increased, the rouble has become devalued, the amount of foreign exchange reserves has gone down, and life quality of Russian citizens has deteriorated. The sanctions of the Western states against Russia as well as the sanctions reciprocally applied by Russia against the broadly understood foreign countries have negatively influenced the economies of many Western states which have also been affected by worse conditions of economic growth after 2014.

References

1. „Biulettien Bankowskoj Statistiki” (2014). No. 12 (271).
2. „Biulettien Bankowskoj Statistiki” (2016). No. 10 (293).
3. Barkowskij A.N., Ałabjan S.S. (2015). Posledstvija zapadnych sankcji i otvietnych sankcji RF, „Rossijskij Wniesznieekonomiczeskij Wiestnik”. No. 9, pp. 3–7.
4. Bugatova A.I., & Abelguzin N. R. (2015). Vlijanije sankcji na ekonomiku Rossii, „Aktualnyje Problemy Ekonomiki i Prawa”, 3, 26–37.
5. Chronologia unijnych sankcji stosowanych w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie. (2017). Retrieved July 8, 2017 from: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.
6. Dobre praktyki w zakresie skutecznego wprowadzania w życie środków ograniczających. (2016).
7. Godovoj Otcziot Banka Rossii za god 2016. (2017). Moskwa.
8. Kiedy i jak UE przyjmuje sankcje. (2017). Retrieved July 8, 2017 from: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.
9. Kublik A. (2016, September 1). USA rozszerzają sankcje na Rosję. Na czarnej liście spółki Gazpromu. Retrieved February 18, 2018 from: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20632865, usa-rozszerzaja-sankcje-na-rosje-na-czarnej-liscie-spolki-gazpromu.html?disableRedirects=true.
10. List of persons and entities under EU restrictive measures over the territorial integrity of Ukraine.
(2017). Retrieved December 13, 2017 from: http://www.consilium.europa.eu/media/21891/
20170914-list-of-designated-persons-and-entities.pdf.
11. Łoginova I.V., & Titarienko B. A. (2015). Ekonomiczeskije sankcji protiv Rossii. „Aktualnyje Voprosy Ekonomiczeskich Nauk”. No. 47, 41–42.
12. Nowicki M. (2017). Sankcje niszczą Rosję. UE traci 17,6 mld euro. Retrieved January 5, 2017 from: http://niezalezna.pl/91764-sankcje-niszcza-rosje-ue-traci-176-mld-euro.
13. Nuriejev R. M., & Pietrakov P.K. (2015). Riadovoj potriebitiel: vriemija ekonomiczeskich sankcji protiv Rossii. „Journal of Economic Regulation, Voprosy regulirovanija ekonomiki”, volume 6, 3, 39–60.
14. Nuriejev R. M., & Pietrakov P.K. (2016). Ekonomiczeskije sankcji protiv Rossii: ożidanija i realnost. „Mir Novoj Ekonomiki”. No. 3, 14-31.
15. Oomes N., & Kalcheva K. (2007, April). Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have The Symptoms. „IMF Working Paper” WP 07/102, 1–34.
16. Portal Trading Economics (2017). Retrieved December 4–15, 2017 from: https://pl.tradinge
conomics.com/.
17. Rodzaje sankcji. (2017). Retrieved December 4, 2017 from: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/different-types/.
18. Rosja potępiła sankcje Kanady na 30 jej obywateli. (2017). Retrieved November 5, 2017 from: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-potepila-sankcje-kanady-na-30-jej-obywateli/fvkp03b.
19. Sankcii Kanady w otnoszenii k Rossii, Informacionnoje Agientsvo TASS. (2017). Retrieved November 5, 2017 from: http://tass.ru/info/4702366.
20. Temrokova A. H., (2017). Importozamieszczenije v sovriemiennych usłovijach prieodolenija ekonomiczeskich sankcji, Naucznyje Izwestia, no. 7, 42–46.
21. Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie. (2017). Retrieved December 4, 2017 from: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.
22. Wsie sankcji zapada protiw Rosii. (2017). Retrieved October 8, 2017 from: http://tass.ru/mezdunarodnaja-panorama/1055587/2.
23. Wsie sankcji zapada protiw Rosii. (2017). Retrieved October 8, 2017 from: http://tass.ru/mezdunarodnaja-panorama/1055587/4.
24. Wsie sankcji zapada protiw Rosii. (2017). Retrieved October 8, 2017 from: http://tass.ru/mezdunarodnaja-panorama/1055587/5.
25. Wsie sankcji zapada protiw Rosii. (2017). Retrieved October 8, 2017 from: http://tass.ru/mezdunarodnaja-panorama/1055587/7.
26. Wsie sankcji zapada protiw Rosii. (2017). Retrieved October 8, 2017 from: http://tass.ru/mezdunarodnaja-panorama/1055587/8.
27. Wytyczne UE w sprawie stosowania i oceniania środków ograniczających. (2012).
Published
2018-04-25
Section
Economics