Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Privacy Statement

 1. Administrator of your personal data is Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o,  25 Czerwca 68, 26-600 Radom, e-mail:redakcja@autobusy-test.com.pl
 2. In any cases with your personal data contact on e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 3. Data will be processed during the publishing process. By registration you accept personal data processing.
 4. Submitting data is optional.
 5. Your personal data will not be shared to third parties. Exceptions are only institutions authorized by law.
 6. You have access to your personal data, option to correct it, delete or reduce its processing.
 7. You have right to object processing of your personal data, in case of accepting you can withdrawal it. Using that right does not affect previous processing.
 8. You have the right to make a complaint to the supervisory body of the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 9. Your personal data will not be profiled.
 10. Administrator of data is not going to share personal data to third parties or international organizations.

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o, z siedzibą 25 Czerwca 68; 26-600 Radom, e-mail: redakcja@autobusy-test.com.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu procesu wydawniczego na podstawie zgody na przetwarzanie danych otrzymanych od autora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe opublikowanie artykułu.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.