Wydanie czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 4 wspierają:

Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe objęło patronat nad:

Published: 2018-04-27

Inteligentne Systemy Transportowe/Intelligent transport systems

Rynek i Marketing/Market and Marketing

Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems

Organizacja i zarządzanie/Organization and management

Efektywność transportu/Transport efficiency

Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests