KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

  • Katarzyna Dąbrowska
Keywords: branża logistyczna, kluczowe czynniku sukcesu, Polska

Abstract

W artykule przedstawiono kluczowe czynniki sukcesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej. W tym celu najpierw scharakteryzowano branżę logistyczną w Polsce, następnie dokonano zdefiniowania pojęcia kluczowych czynników sukcesu. W kolejnej części artykułu określono kluczowe czynniki sukcesu w omawianej branży. Wybraną metodą badawczą jest przegląd literatury oraz raportów branżowych

References

1. Ab Talib M., Hamid A., Thoo A., Critical success factors of supply chain management: a literature survey and Pareto analysis, „EuroMed Journal of Business” 2015, Vol.10 No.2.
2. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań 2018.
3. Lisiński M., Metody planowania strategicznego 2004, PWE, Warszawa
4. Pal R., Torstensson H., Aligning critical success factors to organizational design. A study of Swedish textile and clothing firms, „Business Process Management Journal” 2011, Vol.17, No. 3.
5. Raport Polityka INSIGHT, Branża logistyczna (http://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20125523)
6. Rosini R., Preti A., Kluczowe czynniki sukcesu i zmienne kry-tyczne w nowoczesnej dystrybucji , 2006, referat zaprezento-wany w trakcie Polskiego Kongresu Logistycznego „Logistics 2006”, 10-12 maja, Poznań.
7. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, 2001,PWE, Warszawa
8. Tunak B., Kluczowe czynniki sukcesu usługodawców logi-stycznych w świetle zmian zachodzących na rynku TSL, „Go-spodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, Nr.8.
9. Wiktorowska-Jasik A., Kompleksowość i innowacyjność oferty usługowej operatora logistycznego, „Logistyka” 2013, nr.6.
10. Wojciechowski A., Rynek usług logistycznych w Polsce, „Logi-styka” 2012, nr 4.
Published
2020-02-18
Section
Articles