WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DO MONITOROWANIA POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

  • Rafał Kopczewski
  • GAbriel Nowacki
Keywords: towary niebezpieczne, transport drogowy, ITS

Abstract

Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania  funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejska ramową architekturą ITS (FRAME) stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne jak i przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.

References

1. Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A, Znaczenie krajowej architektury ITS, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, 2013.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.
3. https://www.itspolska.pl
4. ETSI EN 302 665 V1.1.1 Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture
5. The home of the FRAME architecture, E-FRAME Project, Home Page of the European Intelligent.
6. Transport System (ITS) Framework Architecture.
7. Kaniewski P., System nawigacji satelitarnej GPS, „Elektronika Praktyczna" nr 2-11, WAT, Warszawa 2006.
8. Kopczewski R., Nowacki G., Problemy bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce. W: Systemy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, Jagusiak B. (red.), WAT, Warszawa 2018.
9. Kopczewski R., Koncepcja systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, WAT 2019.
10. Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziewulski D., Zając S., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.
11. Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, 16.09.2018.
12. Narkiewicz J., GPS. Globalny System Pozycyjny, WKiŁ, War-szawa 2003.
13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).
14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-bezpiecznych, Dz. U. 2019 poz. 382.
15. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, poz. 100.
16. Witryna internetowa Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu http://www.pstt.eu
Published
2020-02-18
Section
Articles