ANALIZA STATYSTYCZNA ZMIANY POBORU MOCY PODCZAS PROCESU ZUŻYWANIA

  • Jarosław Mikołajczyk Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Keywords: : struktura geometryczna powierzchni, warstwa wierzchnia, olej bazowy, dodatki do olejów, preparat eksploatacyjny

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.

References

1. Bendat J. S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
2. Biecek P.: Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013.
3. Biecek P.: Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2017.
4. Crawley M.: The R Book. Wiley-Blackwell 2012.
5. Everitt B., Hothorn T.: A Handbook of Statistical Analyses Using R. Chapman&Hall/CRC Computer Science & Data Analysis. 2010.
6. Gągolewski M.: Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016.
7. Gillespie C., Lovelace R.: Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu. APN Promise, Warszawa 2018.
8. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2018.
9. Knopik L., Migawa K., Peszyński K., Wawrzyniak S.: Some Remarks on Preventive Replacement Model. W: Engineering Mechanics 2017.
10. Krzysztofiak M., Urbanek D.: Metody statystyczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
11. Krzyśko M: Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1996.
12. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne. Wydział Mechaniczny Instytutu Budowy Maszyn i Pojazdów, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001.
13. Laber S.: Badania własności eksploatacyjnych i smarnych uszlachetniacza metalu Motor Life Professional. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
14. Luszniewicz A.: Statystyka ogólna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
15. Morrison D. F.: Wielowymiarowa analiza statystyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
16. Mikołajczyk J.: Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150; [W] Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5, s. 235÷236, 2012r.
17. Mikołajczyk J.: Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Piła 2017.
18. Mikołajczyk J.: Maszyny tarciowe. Budowa, przeznaczenie. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Piła 2018.
19. Mikołajczyk J.: Tribotestery. Budowa, przeznaczenie. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Piła 2019.
20. Mikołajczyk J.: System wizualizacji i archiwizacji danych stanowiska do badań tribologicznych. Praca dyplomowa na Wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.
21. Migawa K., Knopik L., Wawrzyniak S.: Application of genetic algorithm to control the availability of technical systems. W: Engineering Mechanics 1805-8248/2016
22. Praca zbiorowa pod red. Szydłowskiego H.: Teoria pomiarów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
23. Żakowski W., Kołodziej W.: Matematyka cz. II. Analiza matematyczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
Published
2020-02-18
Section
Articles