Wykorzystanie nowoczesnych materiałów stosowanych w motoryzacji w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów mechanicznych

  • Mariusz Niekurzak
  • Ewa Kubińska-Jabcoń
Keywords: materiały wykorzystywane w motoryzacji, stal, stopy lekkie, materiały kompozytowe, materiały szklane

Abstract

W artykule zostały omówione materiały do produkcji pojazdów, które są najczęściej wykorzystywane. Niezmiennym podstawowym materiałem konstrukcyjnym są stale,  szczególnie o zwiększonej wytrzymałości AHSS. Przedstawiono również materiały wykonane z stopów lekkich, materiały kompozytowe z włókien węglowych w osnowie polimerowej oraz kompozyty w osnowie metalowej. W pracy opisane zostały również nanokompozyty które są innowacyjnym materiałem, nad którym cały czas trwają badania. Przedstawiono także rodzaje wykorzystywanego szkła oraz możliwości łączenia szyb z innymi technologiami. Zawarto również analizę doboru materiałów przeznaczonych do produkcji pojazdów oraz przeanalizowano wybrane właściwości materiałów najczęściej stosowanych w motoryzacji. Porównano moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie po zerwaniu i gęstości.

References

1. Rowe J. i inni, Advanced materials in Automotive engineering, Woodhead Publishing Limited, cop. 2012
2. Senkera J., Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania, Przegląd spawalnictwa 11/2009
3. Kaczyński P., Rusiński E., Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014
4. Norma PN-EN 10130:2009, Wyroby płaskie walcowane na zimni ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno
5. Fajkiel A., Białobrzeski A., Dudek P., Reguła T., Nowoczesne stopy oraz metody odlewania magnezu w zastosowaniach mo-toryzacyjnych, Przegląd mechaniczny 2/2009
6. Dziubińska A., Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu, rozprawa doktorska, Lublin 2015
7. Układy wydechowe Vorsteiner , http://moto.pl/MotoPL/1,88389,6095708,Uklady_wydechowe_Vorsteiner___nastepny_bedzie_kryptonit.html, dostęp 14.0.2019 r.
8. Oczoś E. K., Kompozyty włókniste – właściwości, zastosowanie, obróbka ubytkowa, Mechanik 7/2008
9. Kalinowski M., Budowa nadwozi samochodowych – kompozyty węglowe [cz3], https://autokult.pl/28141,budowa-nadwozi-samochodowych-kompozyty-weglowe-cz-3,all , dostęp 14.03.2019 r.
10. Królikowski W., Rosłaniec Z., Nanokompozyty polimerowe, Kompozyty 4(2004)/9
11. Wielgołaski W., Szyby w nowoczesnych samochodach, Świat szkła 7-8/2-11
12. Ptak K., Nowe, inteligentne okna elektrochromowe, http://www.dominnowacji.pl/nowe-inteligentne-okna-elektrochromowe/, dostęp 15.03.2019 r.
13. Iwanow W.N., Lalin W.A., Bierne bezpieczeństwo samochodu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984.
14. Hebda M., Zastosowanie energetycznego kryterium wytęże-niowego do analizy wytrzymałościowej kompozytów włóknistych, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006
15. Jabłońska M.B., Struktura i właściwości austenitycznej stali Wysokomanganowe umacnianej w skutek mechanicznego bliźniakowania w procesach deformacji dynamicznej, Wydaw-nictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016
Published
2020-02-18
Section
Articles