Wpływ procesu produkcji na jakość płytek drukowanych PCB dla branży mo-toryzacyjnej

  • Mariusz Niekurzak
  • Ewa Kubińska-Jabcoń
Keywords: płytka drukowana, proces produkcyjny, motoryzacja

Abstract

W artykule omówione zostały zastosowania oraz charakterystyka płytek drukowanych, a także zasady ich projektowania oraz ogra­niczenia technologiczne. Wykorzystanie zamieszczonych informacji pozwoli na wyeliminowanie wyjaśniania projektów na etapie przygotowywania dokumentacji produkcyjnej oraz optymalizację kosztów produkcji PCB przy zachowaniu niezawodności i stałej wysokiej jakości. Ponadto w artykule, przedstawiono zależności kosztów produkcji od ilości zastosowanych warstw oraz wskazano przyszłościowe metody produkcji płytek PCB.

References

1. Antosz K., Lean Manufacturing doskonalenie produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
2. Bugdol M., Systemy zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
3. Bukat K., Lutowanie bezołowiowe, Wydawnictwo BTC, War-szawa 2007.
4. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.
5. Hamrol A., Zarządzanie i inżynieria jakości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.
6. Kisiel R., Podstawy technologii montażu dla elektroników, wyd. 2, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2012.
7. Kondarewicz J., Programowanie płytek obwodów drukowanych programem OrCAD – PCB, Lynx-SFT, Warszawa 1993.
8. Marks L., Caterina J., Printed Circuit Assembly Design. Wyd. 1. McGraw-Hill Professional, New York 2000.
9. Michalski J., Technologia i montaż płytek drukowanych, Wy-dawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.
10. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
11. Nawrocki W., Elektronika: układy elektroniczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
12. Norma IPC-A-600H:2010 Kryteria dopuszczenia płyt drukowa-nych.
13. Norma PN-EN ISO 9001:2015-10, Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
14. Polski Komitet Normalizacyjny, Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym oraz w organizacjach pro-dukujących części zamienne ISO/TS 16949, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007.
15. Przybylski W., Inżynieria jakości w technologii maszyn, Wy-dawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
16. Sałaciński T., Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
17. Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Sobczak N., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa, Kraków 2012.
18. Zieliński C., Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2012.
Published
2020-02-18
Section
Articles