System niezawodnej eksploatacji autobusów

  • Jacek Filipowicz UTH Radom
Keywords: Eksploatacja techniczna, logistyka, transport

Abstract

W artykule przedstawiono problem działania nowoczesnego systemu eksploatacji autobusów. Poruszono zagadnienia niezawodności eksploatacyjnej taboru w aspekcie: badań diagnostycznych i ich organizacji, zbierania informacji, obróbki i przetwarzania danych oraz prawidłowego wnioskowania. Przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa oraz wpływu i udziału czynnika ludzkiego na eksploatację. Zaproponowano również metodykę badań ekploatacyjnych w celu stworzenia systemowego modelu niezawodnego zarządzania eksploatacją.

 

References

1 Duran J.: “What is Operational Reliability ?” http//www.tpmonline.com/operationalReliability.htm 1999
2 Młyńczak Marek „Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012
3 Murthy D.N.P., Rausand M., Østerås T., “Product reliability: specification and performance”. Springer series in reliability en-gineering, London 2008.
4 Chrószcz B., Hansel J., „Analiza i ocena ryzyka zawodowego”. Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
5 Dhillon B.S., Human “Reliability and Error in Transportation Systems. Springer Verlag Ltd., London 2007”.
Published
2020-02-18
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests