Dobór parametrów platformy załadowczo rozładunkowej

The selection of the tail lift parameters

  • Karol Tyszkowski Politechnika Gdańska
  • Zbigniew Kneba Politechnika Gdańska
Keywords: tail lift, heavy truck, pneumatics, unloading system, air motor

Abstract

The article concerns the discussion of a pneumatic tail lift entirely powered by pneumatic devices powered with compressed air from the brake system of truck. The authors try to set up the drive parameters and the size of the engines. For this purpose, a computer simulation of the platform's motion was made on the basis of which the torques of pneumatic engines were determined and the times of falling and lifting.

Artykuł opisuje propozycję zastosowania pneumatycznego mechanizmu napędowego windy załadowczej zasilanej sprężonym powietrzem z układu hamulcowego samochodu ciężarowego. Autorzy starają się określić moc poszczególnych urządzeń napędu. W tym celu wykonano symulację komputerową ruchu platformy windy, na podstawie której określono momenty jakie musza wytworzyć silniki pneumatyczne. Obliczono czasy opadania i podnoszenia platformy.

References

Euro 6 Eurocargo Instrukcje dla firm zabudowujących, Torino 2013

http://gastmfg.com/uploads/catalogs/Airmotor_D-10_Catalog_Final_Feb09-2012_lo-res.pdf (dostęp 28.03.2018)

http://gastmfg.com/uploads/data-sheets/LTD115.pdf (dostęp 28.03.2018)

https://grabcad.com/library/hydraulic-tail-lift-tail-gate-1 (dostęp 28.03.2018)

https://www.baer-cargolift.com/pl/produkty/standard-s2-freeaccess-a2l/ (dostęp 28.03.2018)

Tyszkowski K., Propozycja silnika pneumatycznego wysokomomentowego do napędu urządzeń rozładunkowo załadunkowych pojazdów, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 11.

Published
2018-10-10
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency