Pomiar hałasu pochodzącego od środków transportu drogowego w wybranych punktach miasta Radomia

The noise analysis of road transport in selected points of the Radom city

  • Tomasz Perzyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Aleksandra Poneta Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: hałas, środki transportu

Abstract

The paper deals with the problem of car communication noise. The paper presents measurements of the level of traffic noise at selected points in the city of Radom and in the Western Radom bypass, the S7 route.

References

1. Roczniak M., Fizyka hałasu Część I. Podstawy akustyki ośrodków gazowych, Wydanie Politechniki Śląskiej 1996.
2. http://www.techbud.com.pl/halas1A.htm
3. Gorzelańczyk P.: Badanie emisji hałasu komunikacyjnego w mieście Piła. Autobusy 6/2016
4. Burdzik R., Stanowiskowe badania hałaśliwości opon. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z 77, s. 13-20.
5. Jóźwiak Z., Metody badań opon w aspekcie emisji hałasu. Czasopismo Logistyka, 3/2014.
6. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Instytut Technologii i Eksploatacji, Poznań- Radom 2003.
7. Barańska M., Deja A., Bubka J.: Analiza natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy po wdrożeniu projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej. Czasopismo Logistyka 6/2014
8. https://www.forbes.pl/biznes/rosnie-liczba-samochodow-w-polsce-warto-zalozyc-warsztat/nv0bb8c
9. Leśniewska Matusiak I., Wnuk A.: Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Transport Samo-chodowy 3/2014
10. Dz.U. 2014 poz. 112
11. Kucharski R.J., Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996
12. Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology