Identyfikacja cech dynamicznych elektrycznego układu rozruchowego

Identification of the electric starting system dynamic features

  • Józef Pszczółkowski Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
Keywords: akumulator kwasowy, elektryczny układ rozruchowy silnika, dynamiczne warunki pracy

Abstract

The article describes the starting systems of combustion engines and the conditions of their operation. Traditional stationary characteristics of the acid battery and the electric starter were discussed. Structural models of functional components of the starter system: battery and starter are presented as classic electrical circuits with typical RLC elements. The equations of structural components operation in dynamic conditions were formulated and their solutions and characteristics were presented. The results of tests of the functioning of the starting system and its components, battery and starter in the test stand conditions and while driving the crankshaft of the engine, showing the behaviour and the course of work parameters under dynamic conditions are presented.

References

1. Ceraolo M., New Dynamical Models of Lead-Acid Batteries. IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 15, No. 4, Nov. 2000.
2. Ciurys M., Dudzikowski I., Analiza dynamicznych I stacjonarnych stanów pracy rozrusznika samochodowego wzbudzanego magnesami trwałymi, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr 100/2013.
3. Constantinescu L., Enache B., Lefter E., Modeling aspects of an electric starter system for an internal combustion engine, ECAI – International Conference, Bucharest, ROMÂNIA, 2014.
4. Pszczółkowski J.,: Analiza i modelowanie procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym. WAT. Warszawa. 2009.
5. Radu P., Modelowanie zasobników energii do celów oceny efektywności energetycznej w transporcie zelektryfikowanym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transp., nr 6/2018.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests