Źródła hałasu w pojazdach samochodowych. Badania hałasu w ruchu drogowym w wybranej miejscowości i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo

Sources of noise in automotive vehicles. Studies of noise in road traffic in a selected locality and assessment of its impact on safety

  • Wojciech Ambroszko Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów
Keywords: hałas, ruch drogowy, badania doświadczalne, wybrana miejscowość województwa dolnośląskiego

Abstract

The article discusses important sources of noise in automotive vehicles in relation to road safety. The work contains the results of research and analysis of noise levels at selected locations in Jelenia Góra. The study indicates the impact of noise level on safety.

References

1. Witkowski S., Cicho sza! Metody aktywnej redukcji hałasu w sa-mochodzie, http://autokult.pl/6943,cicho-sza-metody-aktywnej-redukcji-halasu-w-samochodzie.
2. Kucharski R., Hałas drogowy", WKiŁ, Warszawa, 1979.
3. Kaczmarska – Kozłowska A., Zagrożenie hałasem niskoczęstotli-wościowym kierowców środków transportu drogowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, grudzień 2010.
4. http://motocykle.svasti.org/index.html?strona=http://motocykle.svasti.org/o.html.
5. Burdzik R., Badania hałaśliwości opon samochodowych (I) Źródła hałasu w pojazdach samochodowych, 24.01.2012 http://edroga.pl/nauka/badania/5302-badania-halasliwosci-opon-samochodowych-i-zrodla-halasu-w-pojazdach-samochodowych.
6. http://jodko-schiewe.pl/audi/59-opony/; JODKO-SCHIEWE.PL.
7. Winter A., Dlaczego opony hałasują,
http://www.opony.com.pl/artykul/dlaczego-opony-halasuja/?id=960.
8. Ejsmont J. A., Mechanizmy generowania hałasu opon, Archiwum Motoryzacji, nr 1, 2003.
9. Myszkowski S., Układy wylotowe silników, WIADOMOŚCI Inter Cars S.A., nr 33, grudzień 2009.
10. Rogiński R., Walka z hałasem w komunikacji i przemyśle, WKiŁ, Warszawa, 1965.
11. Opaliński A., Charakterystyka akustyczna turbosprężarek szybko-obrotowych silników ZS", Silniki Spalinowe, nr 4, 2005.
12. Widera A., Opory ruchu pojazdów,
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/opory.html#opa;
13. Kobeszko K., Podstawy aerodynamiki pojazdów [cz. 1], http://autokult.pl/2012/02/03/podstawy-aerodynamiki-pojazdow-cz-1-co-wplywa-na-opor-aerodynamiczny.
14. Gierasimiuk P., Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, tom VII: „Uwarunkowania sanitarno – inżynieryjne, Hałas w otoczeniu dróg i ulic – problemy oceny i działania ochronne Białystok 2014.
15. https://www.google.pl/maps.
16. Wołczyński R., Analiza hałasu w ruchu drogowym w wybranej miejscowości i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Praca dyplomowa pod kierunkiem Wojciecha Ambroszki, Wrocław 2014.
17. Wrzecioniarz P., Ambroszko W., Górniak A., Energy efficiency design of powertrain and body, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
18. Ambroszko W., Wrzecioniarz P., Postęp w budowie pojazdów w świetle opinii rzeczoznawczych. Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
19. Ambroszko W., Wrzecioniarz P., Zastosowanie metod eksperymentalnych w opiniowaniu, praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests