Ocena obciążenia układu posturalnego pracownika w czasie mycia samochodu osobowego na myjni bezobsługowej

Evaluation of the load of the static load of the worker during washing the passenger car on a maintenance-free car wash

  • Paweł Kiełbasa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Tomasz Dróżdż Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Marcin Tomasik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
  • Stanisław Lis Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
  • Sabina Romańczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Keywords: eksploatacja, ergonomia, obciążenie statyczne, metoda OWAS, myjnia samochodowa

Abstract

The purpose on the thesis is the analyses to determine the impact of the type of physical activity associated with the selected production process on the size and structure of the static load of the human musculoskeletal system by work. On the basis of a time-lapse analysis postural changes of employee was analyzed. The load on the musculoskeletal system of the employee was determined using the OWAS method. In all the cases of physical work analyzed, the positions of the individual elements of the body were imposed due to the character of the activities performed. The attitude of the employee's body position during the work can qualify for the first and second load categories. There is no need to make sudden changes at the workstation but it may be necessary in the future.

References

1. Corlet E., Wilson J., Manenica I. Posture targeting; a technique for recording working postures. Ergonomics. 1979, no. 22(3), pp. 357-366.
2. Roman-Liu D., Tokarski T. Ocena obciążenia statycznego z za-stosowaniem metody OWAS. Bezpieczeństwo Pracy. 2010, nr 07-08, s. 28-31.
3. Groborz A., Juliszewski T., Gonciarz M. Analiza obciążeń pracą na podstawie wskaźnika rezerwy tętna i obciążeń statycznych metodą OWAS. Bio-Algorithms and Med-Systems, Journal Edited by Medical College-Jagiellonian University. 2005, nr 1; s. 291-296.
4. Kivi P., Matilla M. Analysis and improvement of work postures in the building industry: application of the computeised owas meth-od. Applied Ergonomics. 1991, no. 22, pp. 43-48.
5. Tzu-Hsien Lee, Chia-Shan Han. Analysis of Working Postures at a Construction Site Using the OWAS Method. International Jour-nal of Occupational Safety and Ergonomics. 2013, vol. 19, no. 2, pp. 245–250.
6. Kiełbasa P., Budyn P. Analiza obciążenia pracą dojarzy w fermie krów mlecznych. Inżynieria Rolnicza. 2008, vol 11, nr 109, s. 121-126.
7. Kiełbasa P., Palmowska J., Szeląg T. Ergonomic assessment of loading the musculoskeletal system of workers in the geotextile production process. Agricultural Engineering. 2014, vol. 4, nr 152; s. 123-133.
8. Kiełbasa P., Juliszewski T., Chachlowska M. Analiza obciążenia fizycznego o charakterze statycznym pracowników warsztatowych, wykonujących wybrane czynności naprawcze typowego parku maszynowego. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Syste-my Transportowe. 2016, nr 6, s. 204-209.
9. Juliszewski T, Kiełbasa P, Kądzioła D. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników w produkcji stolarki użytkowej. Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców bio-logicznych. Politechnika Krakowska. Kraków, 2017. ISBN 978-83-7242-949-0, s. 285-300.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests