Możliwości zastosowania magnetoelektrycznego sensora prądu do zasilania urządzeń w systemach transportowych

Possibilities of the application magnetoelectric current sensor for the power supply in transport systems

  • Karol Kuczyński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Keywords: sensor magnetoelektryczny, sensor prądu, energy harvesting, magnetostrykcja, taśma amorficzna, piezoelektryczność

Abstract

The paper presents the review of the magnetoelectric current sensors. The possibility of output voltage measurement of the sensor in the function of DC magnetic field is also presented.

References

1. Duc N. H., Huong Giang D. T. „Magnetic sensors based on piezoelectric-magnetostrictive composites", Journal of Alloys and Compounds, nr 449, 2008, s. 214-218;
2. Dong S., Li J., Viehland D., “Longitudinal and Traverse Magnetoelectric Voltage Coefficients of Magnetostrictive/Piezoelectric Laminate Composite: Theory”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelect. Freq. Contr., 50(10), 1253-1261, 2003;
3. Kaleta J., ”Materiały magnetyczne SMART - Budowa, wytwarza-nie, badanie właściwości, zastosowanie”, OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013;
4. red. Shashank Priya, · Daniel J. Inman, ”Energy harvesting technologies”, Springer Science+Business Media, LLC 2009;
5. Palneedi H., Annapureddy V., Priya S., Ryu J., Review: Status and perspectives of multiferroic magnetoelectric composite mate-rials and applications, Actuators 2016, 5, 9; doi:10.3390/act5010009;
6. Das J., Gao J., Xing Z., Li. J. F., Viehland D., “Enhancement in the field sensitivity of magnetoelectgric laminate heterostrures”, Appl. Phys. Lett., 95, 092501, 2009;
7. X. Zhuang, M. Lam Chok Sing, C. Cordier, S. Saez, and C. Dolabdjian, J. Das, J. Gao, J.F. Li and D. Viehland, “Analysis of noise in Magneto-Electric thin layer composites used as magnetic sensors”, IEEE Sensors Journal, Vol.11 , Issue: 10 , Oct. 2011,s. 2183 – 2188, DOI: 10.1109/JSEN.2011.2114648;
8. Priya S., Islam R., Dong S., Viehland D., “Recent advancements in magnetoelectric particulate and laminate composites” J Elec-troceram 19 (2007), s.147–164;
9. Leung, C.M.; Or, S.W.; Zhang, S.; Ho, S.L. Ring-type electric current sensor based on ring-shaped magnetoelectric laminate of epoxy-bonded Tb0.3Dy0.7Fe1.92 short-fiber/NdFeB magnet magnetostrictive composite and Pb(Zr, Ti)O3 piezoelectric ceramic. J. Appl. Phys. 2010, 107, 09D918.
10. Lu, C.; Li, P.; Wen, Y.; Yang, A.; Yang, C.; Wang, D.; He, W.; Zhang, J. Magnetoelectric composite Metglas/PZT-based current sensor. IEEE Trans. Magn. 2014, 50, 1–4;
11. Zhang, S.; Leung, C.M.; Kuang, W.; Or, S.W.; Ho, S.L. Concur-rent operational modes and enhanced current sensitivity in heterostructure of magnetoelectric ring and piezoelectric transformer. J. Appl. Phys. 2013, 113, 17C733.
12. Yu, X.; Lou, G.; Chen, H.; Wen, C.; Lu, S. A slice-type magnetoelectric laminated current sensor. IEEE Sens. J. 2015, 15, 5839–5850.
13. Kuczyński K. „Możliwości zastosowania hybrydowego złącza magnetyk-piezoelektryk jako sensora pola magnetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 2010, s.69-71.
14. Bichurin M, Petrov R., Leontiev V., Semenov G., Sokolov O., ”Magnetoelectric Current Sensors”, Sensors 2017, 17, 1271; doi:10.3390/s17061271
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests