Możliwości zastosowania nadprzewodnikowego zasobnika energii do poprawy niezawodności pracy sieci rozdzielczej SN w spółkach dystrybucyjnych

Possibilities of using a superconducting energy magnetic storage to improve the reliability of the SN distribution net-work in distribution companies

  • Kamil Hebda Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Eryk Ostapiuk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: SAIDI, rozłącznik 15 kV, linia SN, niezawodność, spółka dystrybucyjna, nadprzewodnikowy zasobnik energii

Abstract

The purpose of this work is to analyze the application of superconducting magnetic energy storage in radio controlled disconnector. For the purpose of improving the indicator of the duration of interruptions in the supply of electricity to SAIDI by electricity distribution operators. (System Average Interruption Duration Index). The topic is so important for the Polish economy that it can be treated as a social problem, which can not only reduce the quality of life, but also the economic development of small towns and villages where power outages are much longer than in cities. However, at the same time investment activities for improving the quality of electricity distribution in Poland represent a very high chance for the development of new innovative technologies. The article presents not only aspects related to the automation of the medium voltage network, but also due to its technical and economic capabilities of modern devices. The key in the article is the effective solution to the problem of reliability in Poland and the presentation of the use of an energy reserve in radio disconnector in order to improve the reliability of their work.

References

1. Janowski T., Nadprzewodnikowe zasobniki energii, Wydawnictwo Liber Duo S.C., Lublin 2007, s. 121–128.
2. Marzecki J., Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, PWN, Warszawa 2001.
3. Paska J., Wybrane aspekty optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego kwartalnik „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”, 2/2013, s. 202-208,
4. Saniawa D., Hebda K., Wpływ nadprzewodnikowych zasobników energii na pracę systemu elektroenergetycznego, „Autobusy” 12/2017, s. 1306-1310,
5. http://www.cze-pas.com.pl/art/35/slupy-z-rozlacznikiem-nps-sterowanym-radiowo.html
6. http://www.elektro.info.pl/artykul/id6447,modeleniezawodnosciowe-linii-napowietrznych-sn-z-przewodami-golymi?print=1
7. Bednarek K., Akumulatory czy super kondensatory – zasobniki energii w UPS-ach, miesięcznik Elektroinfo, nr 1-2, 2012.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests