Analiza wpływu konfiguracji pozasilnikowych układów oczyszczania spalin w aspekcie temperatury w układzie wylotowym silnika o zapłonie iskrowym

Analysis of the effect of exhaust after treatment systems configurations on the temperature measured in the exhaust system of a spark-ignition engine

  • Maciej Siedlecki Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Paweł Fuć Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Barbara Sokolnicka Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Natalia Szumlet Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Keywords: temperatura gazów, oczyszczanie spalin, GPF

Abstract

The article discusses the effect of exhaust aftertreatment systems configuration on the resulting exhaust gas temperature at selected points of the exhaust system. Catalytic reactors and particle filters must reach a specific temperature in order to effectively perform their functions. The temperature they obtain decreases with the increasing distance from the exhaust manifold, as the gases cool along the way. The performed research consisted of measuring the exhaust gas temperature in various places of the exhaust system in simulated driving conditions mapped on the dynamic engine brake station in the aspect of using a particulate filter and its resulting operating efficiency due to the temperature. Measuring the temperature using thermocouples allowed to assess the probability of achieving full operation of the filters during urban and extra-urban exploitation in a simulation of real driving conditions.

References

1. Antiopi S., Tassos S., Overview of Diesel Particulate Filter Systems sizing approaches, Applied Thermal Engineering. 121. 10.1016/j.applthermaleng.2017.04.096.
2. Chłopek Z., Szczepański T., Ocena Zagrożenia Środowiska Cząstkami Stałymi Ze Źródeł Cywilizacyjnych, Inżynieria Ekologiczna Nr 30, 2012, s. 174-193.
3. Delphi Worldwide Emissions Standards Passenger Cars Light Duty 2016/17, 2016
4. Fiebig M., et al., Particulate emissions from diesel engines: correlation between engine technology and emissions, J Occup Med Toxicol nr 6/2014.
5. Fuć P., Rozprawa habilitacyjna pt. Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym, Po-znań 2013.
6. Kopacz A., W pogoni za sadzą, Wiadomości chemiczne, Kraków, 2014.
7. Maciej Siedlecki, Marta Galant, Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski, Badania emisji zanieczyszczeń pojazdu wyposażonego w silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny w rzeczywistych warunkach eksploatacji, Autobusy 12/2017, s.404-409.
8. Mayer A., Czerwiński J., Comte P., Badania filtrów o częściowym przepływie spalin w zakresie redukcji cząstek stałych z silników o ZS, PTNSS nr2/2009 (137), 2009-207.
9. Merkisz J., Pielecha J., Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014.
10. Punke,A., Grubert, G., Li, Y., Dettling J., et al., "Catalyzed Soot Filters in Close Coupled Position for Passenger Vehicles," SAE Technical Paper 2006-01-1091, 2006,
11. Saliba G., Comparison of Gasoline Direct-Injection (GDI) and Port Fuel Injection (PFI) Vehicle Emissions: Emission Certification Standards, Cold-Start, Secondary Organic Aerosol Formation Potential, and Potential Climate Impacts, Environ Sci Technol. 2017 Jun 6;51(11):6542-6552.
12. Sappok, A. and Wong, V., Ash Effects on Diesel Particulate Filter Pressure Drop Sensitivity to Soot and Implications for Regeneration Frequency and DPF Control, SAE Int. J. Fuels Lubr. 3(1):380-396, 2010,
13. Stępień, Z., Systemy filtracji spalin do samochodowych silników z zapłonem samoczynnym – problemy regeneracji filtrów DPF, Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu nr 207/2016, s.1-439.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests