Weryfikacja zastosowania otwartego środowiska programistycznego na wybranym zadaniu transportowym

Verification of the application an open programming environment on a selected transport task

  • Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Małgorzata Górska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: transport drogowy, programowanie obiektowe

Abstract

The article presents results of a study of possibilities  to improve the implementation of a road vehicle tracking  system previously developed at WTiE UTH Rad.  Consequent application of the object-oriented programming  paradigm is a key requirement of the task.  An intermediate aim of the research is the asseccment of  available programming environments in the context  of scientific problems in the field of transport.

References

1. Chowdhury D., Santen L., Schadschneider A.: Statistical Physics of Vehicular Traffic and Some Related Systems, Physics Reports 329, str. 199-329, North-Holland, 2000
2. Górska M.: Application of dash-cams in road vehicle location systems, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509- 5878, 12/2017
3. Górska M., Jackowski S.: Selected aspects of road vehicle localization, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509- 5878, 12/2016
4. Górska M., Jackowski S.: Retina – a surveillance tool for road traffic, Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego vol. 12/2015, 5. ISSN 1232-3829
6. Górska M.: Analiza przydatności mobilnych źródeł informacji w systemie RETINA, Czasopismo Logistyka vol. 3/2015, ISSN 1231-5478
7. Górska M.: Podstawy modelowania sieci dróg w Systemie Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2013
8. Górska M., Jackowski S.: Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego, Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 9/2012
9. Górska M., Jackowski J.: Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów, Czasopismo Logistyka 3/2012
10. Górska M.: Assessment of observer positions for given behavior of drivers, Czasopismo Logistyka 6/2011
11. Górska M.: Tracing multiple mobile objects by a network of intelligent detectors, Czasopismo Logistyka 3/2011
12. Górska M.: Course prediction for mobile object tracing network, Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011
13. Jackowski S.: Telekomunikacja – część 1, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005
14. Jackowski S.: Telekomunikacja – część 2, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005
15. Jackowski S., Chrzan M.: Współczesne systemy telekomunikacyjne – część 1, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008
16. Jackowski S., Chrzan M.: Współczesne systemy telekomunikacyjne – część 2, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008
17. Łukasik Z., Górska M.: Analysis of prediction methods applied to a selected road vehicle tracing system, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509- 5878, 6/2018
18. Łukasik Z., Górska M.: The use of open geo-information bases for defining road nets in a given programming environment, Archives of Transport System Telematics, ISSN 1899-8208, str.46-52, 11/2018
19. Łukasik Z., Górska M.: Analiza probabilistyczna wirtualnego modelu ruchu pojazdów drogowych, Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509- 5878, 12/2018
20. Meng X., Chen J.: Moving objects management: models techniques and applications, Wydawnictwa Tsinghua University Press, Beijing oraz Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
21. Reveillac J.-M.: Modeling Road Traffic, in Modeling and Simulation of Logistics Flows 1: Theory and Fundamentals, Wydawnictwo: John Wiley & Sons, Nowy Jork 2017
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests