Transport lotniczy baterii litowych

Air transport of lithium batteries

  • Renata Krajewska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Ignacy Bomba Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: transport lotniczy, baterie litowe, zagrożenia, zasady przewozu

Abstract

Lithium batteries turned out to be a true discovery of the 20th century. They are used in almost all models of mobile phones, tablets, handheld computers and cameras. There are many electronic devices equipped with internal energy sources such as a battery or accumulator in the air trans-port of cargo (cargo), hand luggage and registered luggage. Few travelers are aware, however, that these elements often pose a huge threat.

Paper discussed the transport of lithium batteries in airplains. The presentation and analysis of regulations regarding the transport of lithium batteries in hand luggage, checked baggage and cargo transportation were focused on. The first part presented the characteristics of lithium batteries. Regulations regarding the transport of lithium batteries by air transport are presented in the second part. The statistics of aviation events with the participation of lithium batteries were presented. The rules for the transport of lithium batteries in passenger and cargo luggage are also discussed.

References

1. 2019 Lithium Battery Guidance Document, Revision 1. Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries. Revised for the 2019 Regulations. https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-shipping-guidelines.pdf
2. ADR, https://adrbook.com/en/2017/UN/3481 [wgląd: 01 marca 2019]
3. Biuletyn bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym 2(3)/2018 ULC.
4. FAA, https://www.faa.gov/ [wgląd: 27 luty2019]
5. http://www.uavo.pl/przewoz-baterii-litowych-w-samolotach-pasazerskich-informacja/ [wgląd: 04 marzec 2019]
6. https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ash/ash_programs/hazmat/aircarrier_info/media/battery_incident_chart.pdf [wgląd: 28 luty 2019]
7. IATA DGR 60th Edition Provisions (Effective 1 January 2019)
8. Instrukcje Techniczna Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2 czerwca 2015 r.
9. Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries. Revised for the 2019 regulations. https://www.iata.org/publications/store/Pages/lithium-battery-shipping-guidelines.aspx
10. Wytyczne techniczne dla baterii i akumulatorów w zakresie ich podlegania przepisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666).
11. Załącznik A - Umowa ADR, Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2017 poz.1119).
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology