Analiza stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych w województwie podkarpackim

Analysis of the current state of rail passenger transport in Podkarpackie voivodship

  • Mateusz Węgrzyn Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
  • Maciej Szkoda Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych
Keywords: kolej, przewozy regionalne, Województwo Podkarpackie

Abstract

The article presents an analysis of the analysis of the current state of regional rail passenger transport services provided in the Podkarpackie voivodship. An analysis was made of the transport services currently provided, the current technical condition of the rail-way infrastructure and the characteristics of the rolling stock in service.

References

1. John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr. „Zarządzanie logistyczne”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.
2. Urząd Transportu Kolejowego Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r. Warszawa, 2018.
3. Urząd Transportu Kolejowego Koleje pasażerskie w województwach - dynamika zmian Warszawa, kwiecień 2017.
4. Sieciowy rozkład jazdy pociągów 2017-2018
5. Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 ze zm.).
6. Kacperczyk R., Środki transportu, Diffin, Warszawa 2012.
7. Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
8. PKP Polskie Linie Kolejowe Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe i EZT 2018/2019.
9. Bocheński T., Analiza rozmieszczenia i funkcjonowania stacji pasażerskich i dworców kolejowych w Polsce. Prace Komisji Geo-grafii Komunikacji PTG 2017.
10. Czarnecki M., Wolfram T., Dobór nowoczesnego taboru do warunków eksploatacji kolei w Polsce, „TTS Technika Trans-portu Szynowego”, 2006.
11. Anna Mężyk Efektywność kolei jako problem badawczy i praktyczny Logistyka 3/2014Bąk J., Gajda D., Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców, „Logistyka” 2009, nr 6.
12. Urząd Transportu Kolejowego „Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce” Warszawa, kwiecień 2017.
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics