Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka w portach morskich

Safety of transport of dangerous goods at high risk in sea-ports

  • Mirosław Chmieliński Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki
Keywords: port morski, transport, towary niebezpieczne wysokiego ryzyka

Abstract

The article presents issues related to the transport of dangerous goods of high risk in seaports with particular emphasis on the applicable provisions. The obstacle to the smooth implementation of this type of processes are: numerous observers included and the existing regulations on the specificity of transporting dangerous goods via the sea route. The legal regulations presented in this article are necessary and necessary from the point of view of the security of transport carried out by maritime carriers.

References

1. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
2. Bąk J., Gajda D., Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców, „Logistyka” 2009, nr 6.
3. Chmieliński M., Pałucha K., Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych. X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” WAT 2014. s. 32.
4. Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
5. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r.
6. Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich z dnia 4 września 2008 r.
7. http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=1667 [dostęp 08.02.2019].
8. http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/najwazniejsze-postanowienia-70-sesji-komitetu-ochrony-srodowiska-morskiego.html [dostęp 08.02.2019].
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology