Potrzeby energetyczne Polski względem krajowego rynku gazu zimnego

The energy needs of Poland in relation to the domestic market of liquid natural gas

  • Ewelina Chłopińska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
  • Artur Bajko Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
  • Alexander Autzen Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny
Keywords: potrzeby energetyczne, rynek gazu, skroplony gaz ziemny, Polska

Abstract

The article discusses the aspect of the demand, satisfaction and consumption of energy raw material which is natural gas in liquefied form in Poland. In the first part of the work the gas market was recycled referring to the national economy. Subsequently, energy carriers used in Poland are described and factors determining the use of this raw material are presented. The energy needs of the country with respect to the gas market were further defined.

References

1. Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2018.
2. Oferta dla klientów detalicznych ,,Polski Gaz” http://www.polskigaz.pl/detal
3. Ortega y Gasset J., Bunt mas, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2016, s. 2001.
4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
5. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, www.pgnig.pl
6. Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Wyd. MEN, Warszawa 1995r. s. 2-24, 69-88, 163-169, 379-413, 454-475
7. Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., Ekologia populacji ludzkich, UAM, Poznań 1995, s. 52-57.
8. Szurlej A.: Możliwości konkurencyjności gazu ziemnego jako surowca do wytwarzania energii elektrycznej. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 24, z. 3/3, 2008, s. 327-338.
9. https://www.cire.pl/item,15807,13,0,0,0,0,0,lng-czy-to-sie-oplaca.html
10. https://cire.pl/item,174330,1,0,0,0,0,0,record-once-again---pierwsze-podsumowanie-lng-za-2018-rok.html
11. www.gaspol.pl/dla-biznesu/lpg-lng/lng?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LNG_PL
12. www.kierunekchemia.pl/artykul,53917,rekordowe-dobowe-zuzycie-gazu-w-polsce.html
Published
2019-07-10
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management