Plan rozmieszczenia ładunku dla wagonu towarowego 2-osiowego

Load distribution plan for a 2-axle freight wagon

  • Ignacy Bomba Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: wagon, ładunek, rozmieszczenie

Abstract

This article presents a procedure for determining load distribution plan of the wagon. It was made model wagon and on the basis determined equations describing the dependence of the weight load on the position of its center of gravity. The correctness of the model and equations were verified for selected wagon, the results confirmed the accuracy of the proposed procedure.

References

1. Hendzel Z., Żylski W., Mechanika ogólna. Statyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
2. Katalog produktów firmy Tatravagónka a.s. Poprad.
3. Katalog Wagonów PKP CARGO S.A., Warszawa 2018.
4. Loading Guidelines. Code of practice for the loading and securing of goods on railway wagons Volume1: Principles Version 01/04/2018, UIC International Union of Railways
5. Praca zbiorowa pod redakcją Sitki A, Prace ładunkowe w kolejnictwie, WKiŁ, Warszawa 1990.
6. Stokłosa J., Koszałka G., Gil L., Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych, Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012.
7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe, Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272.
8. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1, PKP PLK S.A, Warszawa 2005.
9. http://www.fablok.com.pl/index.php?l=pl&c=3&id=217.
10. http://www.transportszynowy.pl/zestawykolowe1.php.
Published
2019-07-10
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management