WPŁYW CZYNNIKÓW NIEWŁAŚCIWEJ GOSPODARKI PRODUKCJI BUDOWLANEJ NA PRZYCZYNY ZNISZCZENIA OBIEKTÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKÓW USUWAJĄCYCH SKUTKI AWARII

  • Bartosz Zegardło
  • Izabella Sztyber student
  • Dorota Miłkowska
  • Klaudia Siedlecka
Keywords: awarie budowli, bezpieczeństwo ratowaników, awarie budowlane

Abstract

W tym pokazanym przeglądzie zasad i wskazań, co oznacza, że ​​zachowują się w sposób efektywny. Co oznacza, że ​​mogą być niezależne od błędów, które mogą być stosowane przez tego, jak i zdarzenia, na które czynniki ludzkie nie mają wpływu. Podsumowując zauważymy, że nasza wiedza na temat systemu operacyjnego jest ważna.

References

Referencje wypisane przez dr. hab. inż. Elżbieta Radzka oraz dr. hab. inż. Katarzyna Rymuza
Published
2020-02-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology