Ocena zależności twardości recyklingowych kruszyw ceramicznych oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytów otrzymanych z ich udziałem

Odpady ceramiczne jako kruszywo do betonów

  • Bartosz Zegardło
  • Dorota Miłkowska Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
  • Klaudia Siedlecka
  • Izabella Sztyber
Keywords: odpady ceramiczne, beton

Abstract

Praca niniejsza jest kontynuacją cyklu publikacyjnego dotyczącego zastosowania odpadowych materiałów
 ceramicznych, jako wypełniacza do betonów cementowych. We wcześniejszych publikacjach autorzy dowiedli, że odpowiedni sposób przygotowania ziaren, ich dobór i połączenie z odpowiednio dobranymi pozostałymi składnikami betonu gwarantuje otrzymanie kompozytu cementowego, którego parametry nie odbiegają od tych jakie uzyskuje się przy stosowaniu kruszyw tradycyjnych. Dowiedziono również, że szeroki wybór materiałów ceramicznych produkowanych z różnych glin sprawia,
że jakość otrzymywanych z nich betonów jest różna.

 Do tej pory parametrem określającym jakość kruszywa był badany dla nich wskaźnik rozkruszenia. Wartość wymienionego parametru pozwalała przewidywać maksymalną  klasę jakości otrzymywanego betonu. W artykule niniejszym dokonano
porównania zależności twardości kruszyw ich wskaźnika rozkruszenia oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytów
otrzymanych z udziałem analizowanych recyklingowych kruszyw ceramicznych. Wyniki badań wykazały, że badanie twardości podobnie jak badanie wskaźnika rozkruszenia może potencjalnie służyć do szacowania jakości kruszywa recyklingowego
w aspekcie wykorzystania go do produkcji betonów.

References

Praca nadaje się do druku w Czasopiśmie Autobusy - Technika , Eksploatacja, Systemy Transportowe w przedstawionej formie i objętości.
Published
2020-02-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology