Autobusy na BusWorld Rosja w Moskwie

Buses on BusWorld Russia in Moscow

  • Zbigniew Rusak Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" w Radomiu
Keywords: bus industry, trade fairs, buses,, coaches

Abstract

Bus transport fairs Busworld is a series of fairs events in different places around the world; its aim is to present current offer of bus and coach producers, spare parts and equipment components that are part of system of passenger information and traffic management. In article published on 12/2018 the genesus of BusWorld Russia in Moscow, additional events and main bus producers has been discussed. In this article has been presented technical and operational parameters of buses presented during the fairs.

Targi przemysłu autobusowego Busworld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata; ich celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia, stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. W artykule opublikowanym w nr 12/2018 omówiono genezę BusWorld Rosja w Moskwie, imprezy towarzyszące tym targom oraz głównych producentów autobusów. W niniejszym artykule omówiono parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów zaprezentowanych podczas targów.

References

1. Autostat Analitic Agency, In the Moscow region – there are more than 7 million vehicles: https://eng.autostat.ru/ (dostęp: 25.10.2018).
2. Budzisz M., W Rosji rośnie sprzedaż samochodów, wGospodarce.pl, 9.05.2018 r., http://wgospodarce.pl/opinie/49386-w-rosji-rosnie-sprzedaz-samochodow (dostęp: 25.10.2018).
3. Deloitte.Insight – Deloitte City Mobility Index Moscow.
4. Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 10.
5. Horyzonty BUSWORLD – wywiad z Didierem Ramoudtem, prezesem Busworld International Ltd., Busworld News z 17 lutego 2016 r.
6. Metelski J., Elektryczny autobus, „Młody Technik” 1979, nr 12.
7. Mosgortrans – Annual Report 2016.
8. Rusak Z., BusWorld Rosja w Moskwie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 12.
9. Rusak Z., Nowości targów BusWorld Europe 2017 w Kortrijk, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 10.
10. Rusak Z., Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner. Autobusy pogranicza klas, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 10.
Published
2019-02-24
Section
Wydarzenia/Events