Aspekty ekonomiczne w procesie projektowania instalacji odzysku ciepła – studium przypadku

Economic aspects in the design process of heat recovery installations - case study

  • Zbigniew Stempnakowski Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Piotr Nikończuk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Keywords: cost optimization, heat recovery, spray booth

Abstract

The paper presents a proposal of economic aspects application in the process of optimizing the construction of heat recovery unit. The proposed model includes the cost of heat exchanger installation and the predicted economic benefits during the operation of the device. The predicted benefits include an increase of energy efficiency resulting from the number of modules of heat recovery unit, decrease unit efficiency during operation, the cost of heat production, average temperatures in the geographical location and working time. A case study was carried out on the example of a spray booth.

References

1. Brückner S., Liu S., Miró L., Radspieler M. Cabeza , L.,F., Lävemann E., Industrial waste heat recovery technologies: An economic analysis of heat transformation technologies, Applied Energy 151 (2015) 157–167
2. Ciebień M., Samborski A. S., Zmienność temperatury i wilgotności względnej powietrza w uprawach niektórych roślin, Annales Umcs Agricultura, Vol. LXX(2) 2015, 23:31,
3. Górski T., Kozyra J. ,Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020, Polish Journal of Agro-nomy 2011, 5, 21:28,
4. Dong-Shang Chang, Kun-Ping Cheng, Rouwen Wang, Developing low temperature recovery technology of waste heat in auto-mobile factory, Energy Science & Engineering 2018;6:460–474
5. Huang F., Zheng J., Baleynaud J.M., Lu J., Heat recovery potentials and technologies in industrial zones, Journal of the Energy Institute 90 (2017) 951-961
6. Jouhara H., Khordehgah N., Almahmoud S., Delpech B., Chau-han A., Tassou S.A., Waste heat recovery technologies and applications, Thermal Science and Engineering Progress 6 (2018) 268–289
7. Michalska B., Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, 2011, T. 47, ss. 67:75,
8. Miró L., Brueckner S., McKenna R., Cabeza L., F., Methodologies to estimate industrial waste heat potential by transferring key fig-ures: A case study for Spain, Applied Energy 169 (2016) 866–873
9. Nikończuk P. , Study of Heat Recovery in Spray Booths, Metal Finishing Vol. 111 (6) ,37:39,
10. Nikończuk P., Preliminary analysis of heat recovery efficiency decrease in paint spray booths, Transactions of the Institute of Metal Finishing 2014 VOL 92 NO 5, 235:237
11. Nikończuk P., Prognoza zmniejszenia zapotrzebowania mocy w renowacyjnych kabinach lakierniczych w wyniku odzysku ciepła – studium przypadku, Autobusy,6/2016, 342:345,
12. Nikończuk P., Zakrzewski B.: Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych, patent PL 217481,
13. Nikończuk P., Zakrzewski B., Device for exchanging air with heat recovery, especially in spray booths , patent EP2684613,
14. Nikończuk P., Wybrane problemy projektowania i eksploatacji kabin lakierniczych, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2018.
15. Nikończuk P., Królikowski T., Rypina Ł., Stempnakowski Z., Wstępna analiza korzyści ze stosowania innowacyjnego rozwiązania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, Logistyka 09/2014 ,4666:4672,
16. Nikończuk P., Stempnakowski Z., Ślusarczyk R. Badanie otoczenia konkurencyjnego w układzie pięciu sił Portera na wybranym przykładzie, TTS Technika Transportu Szynowego 12-2015, 1112:1115,
17. Nikończuk P., Królikowski T., Rypina Ł., Stempnakowski Z., Wstępna analiza korzyści ze stosowania innowacyjnego rozwiązania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, Logistyka 09/2014 ,4666:4672,
18. Plinta D., Więcek D., Szacowanie kosztów wytwarzania elementów maszyn z wykorzystaniem narzędzi wspomagających projektowanie procesów produkcyjnych, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2011, 156-165.
19. Panayiotou G. P., Bianchi G., Georgiou G., Aresti L., Argyrou M., Agathokleous R, Tsamos K. M., Tassou S. A., Florides G. Kalogirou S., Christodoulides P., Preliminary assessment of waste heat potential in major European industries, Energy Procedia Vol. 123, (2017), 335-345
20. Papapetrou M., Kosmadaki G., Cipollina A., La Commare U., Micale G., Industrial waste heat: Estimation of the technically available resource in the EU per industrial sector, temperature level and country, Applied Thermal Engineering 138 (2018) 207–216
21. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek.: Poradnik ogrzewa-nie + klimatyzacja, Gdańsk EWFE, 2008,
22. Stijepovic M. Z., Linke P., Optimal waste heat recovery and reuse in industrial zones, Energy 36 (2011) 4019-4031
23. Taheri K., Gadow R., Industrial compressed air system analysis: Exergy and thermoeconomic analysis, CIRP Journal of Manufac-turing Science and Technology, 2017, Vol. 18: 10-17
24. Ubowska A., Niewińska E. Bezpieczeństwo w lakierniach samo-chodowych – zagrożenie ze strony substancji chemicznych. Logi-styka 2014(5), 1596:1606,
25. http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/ - średnie temperatury dostęp 29.10.2018
26. http://www.instalacjebudowlane.pl/3742-23-40-porownanie-kosztow-ogrzewania-roznymi-mediami.html - Porównanie kosz-tów ogrzewania różnymi mediami, aktualizacja: 04-04-2018, 09:05 – artykuł promocyjny, dostęp 29.10.2018
Published
2019-02-26
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests