Autonomiczne jednostki transportowe AGV w transporcie technologicznym

AGV autonomous transport units in technological transport

  • Paweł Hyla Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Rafał Rumin Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
  • Jacek Cieślik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Jędrzej Blaut Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Keywords: AGV, technological transport, transport efficiency

Abstract

The article discusses a number of aspects related to the application of surface autonomous technological transport vehicles. The attention of the authors is mainly focused on issues related to the location of the technological means of transport in the working space, planning the traffic trajectory for the implementation of the transport task, technical possibilities in mapping the working space and intelligent method of control of AGV vehicles focused on efficiency. The article synthetically collects key information on key aspects related to the efficient management of both individual AGVs and their entire teams.

References

1. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Kraków-Radom, 2008. ISBN 978-83-7204-679-6
2. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Kraków-Radom, 2004. ISBN 83-7204-370-1
3. Szpytko J., Kocerba A.: Telematics in transportation of dangerous cargo. Journal of KONBiN, Vol. 1, No. 1, pp.205-216, Warsaw, 2006.
4. Wydro K.: Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w zakresie telematyki transportu w Polsce. Instytut Łączności, Prace Zespołu Międzyzakładowego, Warszawa, 2002.
5. John J., Wprowadzenie do robotyki, Warszawa, WNT, 1993.
6. Farahani Z.F., Laporte G., Miandoabchi E., Bina S., Designing efficient methods for the tandem AGV network design problem using tabu search and genetic algorithm. Int J Adv Manuf Technol. Vol. 36, pp.996–1009, 2008.
7. Garulli A., Giannitrapani A., Rossi A., Vicino A., Mobile Robot SLAM for Line-Based Environment Representation. IEEE Conference on Decision and Control, Vol. 2, pp.2041-2046, 2005.
8. Podsędkowski L., Dynamiczne planowanie trajektorii robotów mobilnych w zmiennej przestrzeni roboczej. Politechnika Łódzka, Łódź, 1999.
9. Giergiel J., Hendzel Z., Jagiełowicz C., Rozmyta realizacja odpornego sterowania ruchem mobilnego robota kołowego. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 9, str. 20-24, 2005.
10. Smoczek J., Szpytko J., Conventional and fuzzy control of an overhead traveling cranes. CARS & FOF 2008, 24th ISPE inter-national conference on CAD/CAM robotics & factories of the future, Koriyama, Japan 29–31 July 2008.
11. Smoczek J., Szpytko J., Fuzzy logic and neural network approach to identification and adaptive control of an overhead traveling crane. Logistyka, Nr 6, str. 1-12, 2009.
12. Smoczek J., Szpytko J., Zastosowanie algorytmów heurytycznych w systemach sterowania ruchem suwnic. Zeszyty Naukowe, Nr 12, str. 145–146, Politechnika Świętokrzyska, 2009.
13. Bruce G., Raghavan S., Wasil E., The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges. Springer, 2008.
14. Smoczek J., Szpytko J., Pole placement approach to discrete and neuro-fuzzy crane control system prototyping. Journal of KONES: Powertain and Transport, Vol. 16, No. 4 pp.435–445, 2009.
15. Huang Y., Liang Ch., Yang Y., The optimum route problem by genetic algorithm for loading/unloading of yard crane. Computers & Industrial Engineering, Vol. 56, pp.993-1001, 2009.
16. Nowakowski J., Algorytmy sterowania robotem mobilnym w otoczeniu ruchomych przeszkód. Tom 11, Zeszyt 3, str. 223-232, 2007.
17. Glover F., Laguna M., Tabu search. Kluwer Academic Publishers, Boston,1997. ISBN 0-7923-8187-4
18. Yahja A., Framed-Quadtree Path Planning for Mobile Robots Operating in Sparse Environments. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, Vol. 1, pp.650-655, Belgium, 1998.
19. Kułakowski K., Wąs J., Szpyrka M., Dynamiczny model świata w sterowaniu autonomicznym robotem mobilnym. Automatyka, Tom 12, Zeszyt 3, s.833-840, 2008.
20. Pfister S.T., Roumeliotis S.I., Burdick J.W., Weighted Line Fitting Algorithms for Mobile Robot Map Building and Efficient Data Representation. Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics & Automation, pp. 1304-1311, Taipei, Taiwan, September 14-19, 2003.
21. Newman P.M., Durrant-Whyte H.F., A New Solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem. IEEE Transactions on robotics and automation, Vol. 17, No. 3, pp.229-241, 2001.
22. Hyla. P.: Automated Guided Vehicles – The survey. Journal of KONES, Vol. 24, No.3, pp.101-110, 2017. ISSN 1231-4005
23. Szpytko J., Hyla P., Stereovision 3D type workspace mapping system architecture for transport devices. Journal of KONES, Vol. 17, No 4, pp.495-504, 2010.
24. Nishi T., Morinakab S., Konishib M., A distributed routing method for AGVs under motion delay disturbance. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 23, pp.517-532, 2007.
25. Qiu L., Hsu W.J, Huang S.Y., Wang H., Scheduling and routing algorithms for AGVs: a survey. Int. J. Prod. Res., Vol. 40, No. 3, pp.745–760, 2002.
26. Szpytko J., Hyla P., Wybrane metody sterowania pojazdami automatycznymi w terminalach kontenerowych. Nr 4, s. 1-7, 2010. ISSN 1231-54782010
27. Ulatowski W., Sterowanie ruchem automatycznie sterowanych pojazdów. Pomiary Automatyka Robotyka, Nr 1, s.18-21, 2004.
28. Latombe J.C. (ed), Robot Motion Planning and Control. Springer, 1998.
29. Solimanpur M., Vrat P., Shankar R., An ant algorithm for the single row layout problem in flexible manufacturing systems. Computers & Operations Research, Vol. 32, pp.583-598, 2005.
30. Young-Jin L., Jin-Ho S., Jin-Woo L., Kwon-Soon L.: AGV Steering Controller using NN Identifier and Cell Mediated Immune Algorithm. Proceeding of the 2004 American Control Conference,Boston, Massachusetts June 30 - July 2, 2004.
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency