Analiza drgań ogólnych i miejscowych na stanowisku pracy operatora specjalistycznej maszyny drogowej

Analysis of general and local vibration at the workplace: the operator of a specialist road machine

  • Paweł Kiełbasa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyj-nych
  • Toma Tomasz Dróżdż Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Dominika Wojtas Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Keywords: ergonomics, mechanical vibrations, vehicles exploitation, exposure level

Abstract

The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources.  The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m∙s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.

References

1. Dziurdź J. 2011. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy. Drgania i hałas. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
2. Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Łukasz Smółka, Anna Zię-ba. 2017. Ergonomiczna ocena środowiska drganiowego istotne-go z puntu widzenia komfortu pracownika i organizacji pracy wybranego procesu produkcyjno-naprawczego. Autobusy - bezpieczeństwo i ekologia, nr 6, s. 242-246.
3. Wykowska, M. 1994. Ergonomia. Uczelniane Wydawnictwa AGH, Kraków ISSN 0239-6114.
4. Kotoń, J. 2000. Drgania mechaniczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
5. Engel Z., Kowal J. 1995. Sterowanie procesami wibroakustycznymi. Wydawnictwa AGH Kraków.
6. Griffin, M.J. 1990. Handbook of Human Vibration. London: Academic Press.
7. Koradecka, D., Koton J., Lipowczan, A., Kowalski P. Drgania mechaniczne (wibracje). Centralny Instytut Ochrony Pracy. [on- li-ne]. Pozyskano z: http://nop.ciop.pl/m6-4/m6-4_3.htm [dostęp: 16.022017].
8. Griffin, M.J. 2004. Minimum health and safety requirements for workers exposed to hand-transmitted vibration and whole-body vibration in the European Union. Occup Environ Med. [on- line].
9. PN-EN ISO 5349 – 1: 2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 1: Wymagania ogólne.
10. PN-EN ISO 5349 – 2: 2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.
11. PN-EN 14253+A1: 2011 Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczenia zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia – Wytyczne prak-tyczne.
12. PN-EN ISO 8041: 2008 Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki.
13. Kowalski, P. 2006. Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych. Bezpieczeństwo Pracy. CIOP Warszawa, nr 9.
14. Schabek M., Łazarz B., Czech P., Matyja T., Witaszek K. 2015. Oddziaływanie drgań miejscowych na kierowcę i pasażerów po-przez kierownicę i uchwyty w samochodach osobowych – cz. 1. Technika transportu szynowego, nr 12., s. 1355-1360.
15. Kowalski P. 2007. Drgania i Halas w pojazdach drogowych. Bezpieczeństwo pracy, nr 5, s 10-13.
16. Szczepaniak J., Kromulski J. 2011. Analiza modelu przepływu energii w systemie biologiczno–mechanicznym człowiek–agregat rolniczy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 56(4), s.138-142.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests