Potencjał przewozowy promów morskich obsługiwanych w Terminalu Promowym Świnoujście

Transport potential of ferries handled at the Ferry Terminal Świnoujście

  • Izabela Kamińska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Inżynierii Transportu, Zakład Techniki i Technologii Transportu
Keywords: Ferry Terminal Świnoujście, ferry, cargo, ro-ro, ferry terminal

Abstract

The aim of the article is to determine the transport potential of fleet employed in the Świnoujście Ferry Terminal. The article presents the characteristic of ferries and infrastructure of the Ferry Terminal Świnoujście and utilization to service cargoes and passengers. The analysis concerns the potential of handling ferries and cargoes. The volume of ferry transport is characterized. The article presents the use of the loading area for serviced ferries and the reloading capacity of ferry stands.

References

1. Gucma S., Morskie terminale promowe – projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu, Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2012
2. Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
3. Chwesiuk K., Perspektywy przewozów intermodalnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008
4. Dróżdż W. Pluciński M. Salmonowicz H., Baza promowa w Świnoujściu w obsłudze tranzytu skandynawskiego, XIX Sejmik Morski: Europa bałtycka regionem współpracy i integracji, 2003
5. Materiały wewnętrzne Terminala Promowego Świnoujście
6. Kamińska I., Inwestycje w Terminalu Promowym Świnoujście i ich wpływ na obsługę promów i jednostek frachtowych, Nauka, Ba-dania i Doniesienia Naukowe 2018, Idea Knowledge Future, Świebodzice 2018
7. Jabłonowska I. Kotowska I., Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście-Ystad w aspekcie utworzenia autostrady morskiej, XXV Sejmik Morski Europa Bałtycka Przyszłość Teraźniejszość, Nowe Wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
8. www.port.szczecin.pl
9. Kotowska I., Perspektywy rozwoju infrastruktury portowej w Świnoujściu, [w]: Dwa lata Polski Morskiej w Unii Europejskiej, Zeszyty Morskie Wydawnictwa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitias Christiana”, Szczecin 2007
10. www.budimex.com.pl
11. www.portymorskie.am.szczecin.pl
12. www.rynekinfrastruktury.pl
13. Christowa Cz., Przewozy promowe w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, Logistyka 4/2011
14. https://promy24.com
15. Materiały wewnętrze Terminala Promowego Świnoujście
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency