Badanie charakterystyk eksploatacyjnych uszkodzeń pojazdów kołowych

Research of exploitation failure characteristics of wheeled vehicles

  • Tomasz Goliasz Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Józef Pszczółkowski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny
Keywords: failure, reliability, exploitation

Abstract

The article is dedicated to utilization of cars and small buses. It includes three parts. In the first one authors consider general rules regarding creating equipment utilization data bases and how it may be used regarding reliability methods. There is mentioned that it is crucial regarding optimization of all processes in enterprises.  In the second part there are presented some results regarding exploitation of technical objects. The results are much more interested because same mathematical and statistical methods were used to present them in the article. The third part is conclusion regarding all methods and results received during analysis.

References

1. Drelichowski L., Bojar W., Żółtowski M., Elementy zarządzania eksploatacją maszyn. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno−Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2012.
2. Duffuaa Salih O., Raoff A., Campbell John D. Planning and control of maintenance systems. John Wiley & Sons, New York 1999.
3. Głuszkowski T., Jabłońska M., Prognozowanie i analiza sprzedaży. Modele w Excelu. Wydawnictwo 4tg. Łódź 2008.
4. Katalog norm eksploatacji techniki lądowej. DU-4.22.13.1 – Za-łącznik do decyzji Nr 69 /Log./P4 z dnia 30 października 2014.
5. Macha E., Niezawodność maszyn. Politechnika Opolska, Opole 2001.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests