Sprawność energetyczna akumulatora samochodowego w warunkach rozładowywania rozruchowego

Energy efficency and ampere-hour efficiency of car battery during periodical starting discharges

  • Krzysztof Jankowski Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Keywords: car battery, ampere-hour efficency, energy efficency

Abstract

Paper discussed the problem of influence value load current on the starting  efficiency of the car batteries. Author defines concept two new types of starting efficiency of the car batteries.

References

1. Czerwiński A.: Akumulatory baterie ogniwa. WKiŁ, Warszawa 2005.
2. Jankowski K.: Elektrotechnika samochodowa. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2010.
3. Jankowski K.: Napięcie znamionowe samochodowych instalacji elektrycznych a ochrona środowiska. III Ogólnopolska Konferencja naukowo - techniczna „Pojazd a środowisko”, Jedlnia Letnisko,5-6. 06.2001, s.161-164.
4. Jankowski K.: Power losses in car wiring systems. XII Konferencja – Computer systems aide science and engineering work In trans-port, mechanics and electrical engineering - „Transcomp 2008”, Zakopane, 1- 4.12.2008, s.197-202.
5. Jankowski K.: Sprawność elektryczna akumulatora samochodowego w warunkach cyklicznego rozładowania rozruchowego. Autobusy, nr 12/2016, ss.999-1002.
6. Jankowski K., Orliński P., Orliński S.: Recykling akumulatorów samochodowych wycofanych z eksploatacji. Zeszyty Naukowe In-stytutu Pojazdów nr 1(73)/2009, Politechnika Warszawska, Wy-dział Samochodów i Maszyn Roboczych, s. 41-47.
7. Jankowski K., Zbrowski A.: Electric shock safety in automotive electrical systems. Czasopismo Techniczne Mechanika, Zeszyt 1-M(4), rok 2014 (111), str. 33-39.
8. PN-EN 50342-1:2016-01: Akumulatory ołowiowe rozruchowe - Wymagania ogólne i metody badań.
9. PN-EN 60095-1: Akumulatory ołowiowe rozruchowe. Wymagania ogólne i metody badań. 1999.
10. Ziętkiewicz Z.: Akumulatory samochodowe i motocyklowe. Wyd. 7. WKiŁ, Warszawa 1983.
11. www.akumar.pl.
12. www.akumulator.pl.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests