Wykorzystanie metody wskaźnikowej do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy autobusu

Indicator method for the assessment of the occupational risk at the bus driver workplace

  • Dorota Wojtyto Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • Dariusz Rydz Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Keywords: occupational risk, indicator method, risks, bus driver

Abstract

In the article the application of the indicator method for the assessment of the occupational risk at the bus driver workplace of the chosen communication enterprise was presented. For this objective the work tasks were identificated, which are performed by bus driver during the work shift, and next the potential risk was attributed. For couples tasks and risks the criteria of probability, exposure and effects, which show the real risk occupational including differences, such as  length and type of bus route, number of stops, etc. were elaborated

References

1. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
2. Mydlarz A., Siedem złotych narzędzi zarządzania jakością, Praktyczny poradnik inżyniera.
3. Norma ISO 31000:2018, wersja angielska, PKN.
4. Norma ISO 45001:2018, wersja angielska, PKN.
5. Romanowska- Słomka I., Słomka A. Ocena ryzyka zawodowego, Wyd./ Kraków- Tarnobrzeg 2015.Wyd. Tarbonus Sp z o.o.
6. Wojtyto D., Rydz D., Ocena ryzyka dla zadania w kontekście procesu pracy kierowcy autobusu, Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6/2018.
7. Wojtyto D., Risk Assessment for the Production Process, International Scientific Journal Science, Business, Society, r. 3/2018.
8. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i techniki zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wyd. PŚ, Gliwice 2005.
9. www.ciop.pl [odczyt: 29.11.2018]
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology