Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranym skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej

Analysis of traffic volume at the selected crossroads without traffic lights

  • Ernest Popardowski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Keywords: traffic road volume, crossroads without traffic lights, road transport, vehicles

Abstract

The study presents contains traffic volume measurements performed at the crossroads of Zwierzyniecka, Powisle and Retoryka streets in Krakow. The research was based on the observations of passing vehicles and including the vehicle kind and directional structure, in five-minute time intervals. The methodology was used in accordance with the Instruction for calculating intersection capacity without traffic lights of the General Directorate of National Roads and Motorways. The traffic volume for the whole crossroads was relatively even, with a coefficient of variation of 9.07%. The highest record traffic volume occurs between 20 and 25 minutes of measurements and amounts to 129.85 E / 5min, while the lowest is 96.2 E/ 5min, observed during the eighth measurement interval. The largest percentage in the generic structure (around 88%) are passenger cars. The share of heavy vehicles in traffic is 12.35%.

References

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2014.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393)
4. Zagórda M. Juliszewski T. Kiełbasa P. Dróżdż T., Planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2018.
5. Kiełbasa P. Juliszewski T. Zagórda M. Trzyniec K. Tlałka K., Analiza struktury wydatku energetycznego kierowców samochodów ciężarowych w czasie realizacji przewozu transportowego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, In-stytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2018.
6. Zagórda M. Kiełbasa P. Juliszewski T. Dróżdż T. Szczuka M., Rejestracja pracy środków transportowych z wykorzystaniem systemu GPS, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2017.
7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Metoda oblicza-nia przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004.
8. Salter R.J., (red) Highway Traffic Analysis and Design, Wydanie II, Macmillan Publishers, Londyn 1987.
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency