Bezpieczeństwo w ruchu drogowego – studium przypadku

Road transport safety – case study

  • Kinga Kijewska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Logistyki
  • Magdalena Kaczorowska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: road traffic safety, city

Abstract

One of the main tasks of transport is moving people or goods to specific places using appropriate means of transport. In recent years on the roads we can see increase number of private cars, trucks or public transport. The consequence of this situation is a decrease road safety, related to the lack of an adequate level of caution by drivers. The increasing number of accidents contributes to the costs related to their consequences eg.: costs of removing damages, treatment costs. City authorities implement a variety of solutions aimed at increasing road safety. These activities include the reorganization of intersections, as well as the use of telematics tools, i.e. the introduction of systems allowing the identification of vehicles and the measurement of their speed. The article presents the concept of improving safety on the selected section of road located on the Duńska street. The article is financed under the grant for the Young Scientist 3/MN/IZT/2018.

References

1. Bąk-Gajda D., Bąk J.: Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Difin, Warszawa 2010,
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011,
3. Iwan S.: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transport dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
4. Koźlak A. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008a,
5. Krystek R.: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu Tom II Uwarunkowania Rozwoju Integracji Systemów Bezpieczeństwa Transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Gdańsk 2009,
6. Opracowanie własne na podstawie materiałów Komendy Wojewódzkiej Policji
7. Piskozub A. (red.): Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
8. Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015,
9. Siergiejczyk M.: Zagadnienia Inteligentnego Transportu i Sterowania Ruchem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016,
10. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013,
11. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012, s. 300.
12. Wyniki badań własnych
13. Zielaskiewicz H.: Analiza popytu na usługi transportowe w kontekście niektórych uwarunkowań zewnętrznych, Logistyka 6/2011,
14. https://mapy.e-turysta.pl/zachodniopomorskie/
15. szczecin/ul-dunska/#map=15/14.5450/53.4664
Published
2019-02-26
Section
Logistyka/Logistics