Wykorzystanie urządzeń mobilnych do rejestracji danych serwisowych statku powietrznego

The use of mobile devices to register aircraft maintenance data

  • Ryszard Kaleta Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki
  • Janusz Niczyj Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki
Keywords: transport, utilization, IT system, operational faze support, service, operational faze processes, mobile system, service data recording

Abstract

In the article there were described main processes of operational faze of aircraft conducted during services. The description particularly focuses on the use of mobile devices for registering data from services. There were considered the attributes of the system of operational faze of military aircraft. A mobile system was described as addition to stationary systems for supporting operational faze of aircraft and upgrade by detailed data collected with the use of the new technology. It is demonstrated that we are able to provide constantly data to data base and conduct standard and specific analyses of a threat for safety of operational faze having a proper configuration of specialistic software which takes into account individual features of the type of an aircraft and with the use of mobile devices. A user can automate processes of preventive treatment within organisation using the same type of aircraft  based on this data.

References

1. Lewitowicz J., Żyluk A. Podstawy eksploatacji statków powietrznych, Część 5 Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2009.
2. Kaleta R., Bryzek A., Niczyj J., Zarządzanie procesami eksploatacyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycznego wsparcia statków powietrznych Autobusy 2016 nr 12
3. Zieja M., Smoliński H., Gołda P., Zabezpieczenie informatyczne w zarządzaniu jakością procesu eksploatacji technicznej wojskowych statków powietrznych. Prace Naukowe ITWL z.37 2015.
4. Jaźwiński J., Żurek J., Szpytko J., Wybrane problemy sterowania zapasami. Biblioteka Problemów Eksploatacji Warszawa Radom 2007
5. Ocicka B. Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016
6. Kuck J. Nowoczesne rozwiązania do wsparcia procesu zarządzania logistyką w Resorcie Obrony Narodowej. Innowacje w zarządzaniu procesami Logistycznymi SZ. Wydawnictwo MON. War-szawa 2012
7. Gorecky D., Schmitt M., Loskyll M., Human-Machine-Interaction in the Industry 4.0 era. IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 2014,
8. Meng W., Luo X., Furnell S., Zhou J., Protecting Mobile Networks and Devices: Challenges and Solutions. Auerbach Publications 2016
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests