Analiza połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina

Analysis of railway connections and public transport on selected Szczecin routes

  • Karol Franciszek Abramek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: public transport, passenger transport, rail

Abstract

The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.

Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miesjkiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunkacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.

References

1. Misiurski P., Analiza statystyczna danych miejskiego transportu autobusowego w wymiarze regionalnym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 11.
2. Regulski P., Abramek K. F., Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie przebiegającej wzdłuż linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny–Police, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
3. www.plk-sa.pl (dostęp: 10.04.2017 r.).
4. www.zditm.pl (dostęp: 7.04.2017 r.).
Published
2018-10-05
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing