Analiza możliwości ograniczenia osiadania studzienek kanalizacyjnych montowanych w jezdniach

Analysis of the possibility of limiting the settling of sewage sumps installed in roadways

  • Jarosław Bednarz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Jan Targosz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki
  • Jacek Wiederek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: sewage sumps, soil stiffness, vibroisolation

Abstract

The article discusses the problem of limiting the settlement of sewage sumps installed in roadways, in particular for municipal roads.

References

1. Lipiński J., Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa 1985.
2. Gorbunow – PossadowM.I., Desing og structures on elastic Foundation, Strojizdat, Moscow 1984.
3. Targosz J.,Bednarz J.,Lisowski., Analysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused during demolition of a towers on environment., Archives of Acoustics ; 2016 vol. 41 no. 4, s. 649–657.
4. Meyer Z., Propozycja określania współczynnika podatności podłoża przy projektowaniu płyt fundamentowych., XXVIII Warsztaty Pracy Projektowania Konstrukcji., Tom I, str. 342-392, 5-8 marzec 2013 Wisła.
5. Bednarz J., Metodologia badania drgań gruntu powodowanych ruchem pojazdów szynowych. TTS - Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829, R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 105–110, 2015.
6. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samo-chodowym. Rozprawy Monografie Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.
7. Norma: „Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyn, obliczanie i projektowanie,PN-80/B-03040, 1980.
8. Norma: „Fundamenty bezpośrednie, PN-B-03020, 1981.
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests