Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo w centrach logistycznych

Concrete floors surface hardened in logistic centers

  • Ireneusz Gmaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny, Zakład Budownictwa
Keywords: concrete, floor, carbonation, impregnation

Abstract

The article describes the types of floors in logistics centers. Ways of securing them for maintenance. The concept of concrete floor and the principle of its execution at the construction stage were explained. Chemical reactions occurring in concrete and their impact on durability and durability in operation are presented. At the end, the correct ways of maintaining concrete floors are presented, preserving their properties for a long period of use.

References

1. AMT Laboratories Badania niezależnych laboratoriów • 3741 Greenway Circle • Lawrence, Kansas USA
2. Gmaj I. „Modyfikacja właściwości betonu krzemianem Litu” wy-dawca itg co. 2015r.
3. Skalimowski W. „ Chemia materiałów budowlanych”. Arkady, Warszawa 1971r.
4. Świtoński A. „Kształtowanie struktury i wytrzymałości betonu”, Komitet redakcyjny wydawnictw Wyższej szkoły Inżynierskiej w Opolu, Opole 1993r.
Published
2019-02-26
Section
Logistyka/Logistics