Badania palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów samochodowych

Flammability tests of materials used inside automotive vehi-cles

  • Piotr Kaczmarzyk Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
  • Piotr Lesiak Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
  • Łukasz Warguła Poznan University of Technology, Faculty of Transport Engineering, Chair of Basic of Machine Design
  • Konrad Jan Waluś Poznan University of Technology, Faculty of Transport Engineering, Chair of Basic of Machine Design
Keywords: flammability of materials, fire tests, motor vehicles, car, car upholstery, vehicle interior

Abstract

This publication presents the flame propagation rates of tested materials according to PN-ISO 3795 requirements. Road vehicles and tractors, agricultural and forestry machinery - Determination of combustibility of materials used inside vehicles for upholstery taken from 15 different passenger car models and assessment of the possibility of using an alternative verification procedure flammability of products used in passenger cars.

References

1. Försth M., Modin H., Sundström B. (2013) A comparative study of test methods for assessment of fire safety performance of bus interior materials. Fire and Materials, 37(5), 350-357
2. Hylewski D. (2016) Innowacyjna technologia produkcji wyrobów ze zmodyfikowanego EPP o obniżonej gęstości. Przetwórstwo Tworzyw, 22
3. Kaczmar J.W., Nakonieczny L. (2003) Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie środków transportu w aspekcie ich palności. Inżynieria Maszyn, 8(1), 49-57
4. Kaczmarzyk P., Klapsa W., Riegert D. (2016) Stosowanie ekranów przeciwhałasowych w świetle ochrony przeciwpożarowej. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17
5. Kozlowski R., Mieleniak B., Muzyczek M., Fiedorow R. (2006) Flammability and flame retardancy of leather. Leather International, 11
6. Lewandowski T.A. (2013) Additional risk assessment of alternative refrigerant R-1234yf. Gradient Corporation, July, 24, 2013
7. Omazda A., Rybiński J., Szajewska A. (2012) The research of the development of a passenger car fire in a closed space. BiTP Vol. 27 Issue 3, 65-70
8. PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne – Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów
9. Porowski R., Małozięć D. (2016) Naukowe metody wspomagające proces ustalania przyczyn powstawania pożarów, Czerwona księga pożarów, tom II, 200
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
11. Svebrant J. (2011) Fire safety in military vehicles–Evaluation of ISO 3795. LUTVDG/TVBB-5370-SE
12. Szajewska S. Rybiński J. (2016) Przemieszczanie się strefy spalania w pożarze samochodu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(10), 111-114
13. Szajewska A. Rybiński J. (2014) Dynamika pożaru samochodu osobowego. Logistyka, 3, 6097-6103
14. Makovická Osvaldová L., Svetlík J. (2012) Fire of personal motor vehicle. BiTP Vol. 26 Issue 2, 21-26
15. Warguła Ł., Waluś K. J., Krawiec P. (2016) Tendencje rozwoju pasów zębatych w aspekcie napędu układu rozrządu silników spa-linowych., Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016, 1414-141
16. http://www.bielskiedrogi.pl/6420_zdjecia_pozar_samochodu_na_parkingu_przy_sklepie_tesco.html
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology