Modelowanie drgań pojazdu wyposażonego w tłumiki MR i płaty aerodynamiczne

Vibration modeling of a vehicle equipped with MR damper and aerodynamic elements

  • Wiesław Grzesikiewicz Politechnika Warszawska, Instytut Pojazdów
  • Michał Makowski Politechnika Warszawska, Instytut Pojazdów
Keywords: vehicle model, vibrations, acceleration

Abstract

We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.

References

1. Grzesikiewicz W., Makowski M.: Zagadnienie optymalizacji w półaktywnym układzie tłumienia drgań pojazdu, Modelowanie Inżynierskie, przyjęte do druku 2018.
2. Grzesikiewicz W., Makowski M.: Symulacja drgań pojazdu wyposażonego w tłumiki magneto-reologiczne. Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Kwartalnik PTSK, Vol. 8, No. 3-4/2017, Warszawa 2017.
3. Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów, WKŁ, Warszawa 2010.
4. Hucho W. H.: Aerodynamika samochodu, Od mechaniki przepływu do budowy pojazdu, WKŁ, Warszawa 1988.
5. Maryniak J.: Dynamiczna teoria obiektów ruchomych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1975.
6. Makowski M.: Algorithm for Damping Control in Vehicle Suspension Equipped with Magneto-Rheological Dampers. In: Awrejcewicz J. (eds) Dynamical Systems in Theoretical Perspective. DSTA 2017. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 248. Springer, Cham, 2018, Print ISBN 978-3-319-96597-0, Online ISBN 978-3-319-96598-7, doi.org/10.1007/978-3-319-96598-7_19, pp. 235-24, 2018
7. Thomas Lord Research Center, www.mrfluid.com
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology