Metody gaszenia tworzyw sztucznych stosowanych w konstrukcji środków komunikacji – czynniki wpływające na skuteczność gaśniczą

Methods of extinguishing plastics used in the construction of means of public transport - factors affecting fire extinguishing efficiency

  • Dariusz Pietrzela Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
  • Katarzyna Skorupka Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
  • Daria Kubis Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Napędowych i Lotniczych B4
Keywords: traffic safety, extinguishing systems, polymers, high-pressure water fog, aerosol generators, fire extinguishers

Abstract

The article analyzes the methods of extinguishing plastic materials, mainly polymer ones, occurring in the construction of means of public transport, ie. buses, trams, trains, metro etc. The characteristics of flammability and decomposition reactions were discussed and this was confronted with the characteristics of wood decomposition as an interchangeable material in extinguishing tests according to the Polish standard PN-EN 3-7 "Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods" due to the common occurrence of these firefighting devices in both buses and other public transport. In addition, other methods of extinguishing means of public transport resulting from current trends, i.e. aerosol systems and water mist, have been indicated. The extinguishing methods were confronted, indicating their advantages, disadvantages and application possibilities in means of public transport, including buses.

References

1. Marciniak A. Analiza rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych w pojazdach samochodowych, Autobusy 6/2018, Radom 2018.
2. Kulawik A, Machnicka-Hławiczka M,Mamos J,Steinhoff J., Recykling odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze zużytych samochodów, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Publikacja opracowana w ramach projektu pt. „materiały polimerowe” 2010.
3. Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A., Palność polimerów i materiałów polimerowych, Warszawa 2007, 36-39.
4. Huiqing Zhang, Fire-safe polymers and polymer composites, Washington 2004.
5. Porowski R., Wprowadzenie do analizy termicznej polimerów, Zeszyty Naukowe SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017, Nr 64/4/2017.
6. Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A., Palność polimerów i materiałów polimerowych, Warszawa 2007, 139-145.
7. Pofit-Szczepańska M., Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. SAPSP, Kraków 1994.
8. Mizerski A., Sobolewski M., Grynczel Z., Środki gaśnicze: własności i zastosowanie, Arkady, Warszawa 1968.
9. Łudzik A., Gaśnice: badania wybranych parametrów techniczno-użytkowych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Józefów 2010, 41-50.
10. PN-EN 3-7: 2004 + A1: 2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.
11. Kiełbasa, T., Aerozole gaśnicze i ich generatory. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Józefów 2010, s. 73-91.
12. Zbrożek, P., Generatory aerozoli gaśniczych wytwarzanych pirotechnicznie. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2/4 Józefów 2006, s. 227-237.
13. Roguski J., Zbrożek P., Czerwienko D., Wybrane aspekty stosowania w obiektach budowlanych urządzeń gaśniczych na mgłę wodną, Józefów 2012.
14. Barbagli M. "Theoretical and Practical Perspectives of Application of High Pressure Water Mist Systems for Railway Vehicles." Problemy Kolejnictwa 160, Warszawa 2013, s. 7-27.
15. https://ddtorun.pl/pl/15_fotorelacje/475_wypadki/3947_srodowy_pozar_autobusu_mzk_w_lubiczu.html (dostęp: 22.11.2018)
16. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/12392 (dostęp: 22.11.2018)
17. http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/ (dostęp: 24.11.2018)
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology