Podnoszenie kwalifikacji w zakresie zwiększenia kompetencji na rynku usług motoryzacyjnych i transportowych – doświadczenia z realizacji szkoleń

Raising qualifications in the area of increasing competences in the job market of automotive and transport services – experience from the implementation of training courses

  • Jan Filipczyk Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: transport, automotive services, education, training courses

Abstract

Program of training course conducted at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology has been presented in this paper. The courses have been intended for students who want to be better prepared to take up an employment. Some trainings are carried out together with employers. Problems in the implementation of training course and prospect of their further development have been presented.

References

1. Surina I., Systemy kształcenia wyższego a potrzeby rynku pracy. Acta Pomerania, nr 4, 2012..
2. Grabarczyk Cz., Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
3. Rafał M. (red.), Nowe perspektywy rynku pracy. Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017.
4. Pikuła N. G., (red.), Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency