Analiza czynników wpływających na jakość transportu żywności szybko psującej się

Analysis of factors affecting on the quality of transport of perishable food

  • Krzysztof Bieńczak Politechnika Poznańska, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
  • Milena Marczuk Politechnika Poznańska
  • Natalia Idaszewska Politechnika Poznańska, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
Keywords: food transport, perishable food

Abstract

Paper discusses factors affecting the quality of transport of perishable food. A questionnaire was used in the research part of the work. The survey allowed to obtain the data, which was needed to determine the frequency of appearance of shortcomings, that result from incorrect transport conditions, lack of specialist knowledge of drivers, failure to provide required means of transport for food transport, or short of appropriate quality standards in enterprises. The questionnaire was addressed to people who manage food transport in companies that operate in Poland.

References

1. Bieńczak K., Zwierzycki W. i in.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. SYSTHERM D. Gazińska S.J., Poznań 2012
2. Krzewińska A., Matysek K.: Wymagania stawiane środkom transportu żywności. Autobusy, 5/2012
3. Szwed I.: Certyfikat na wagę złota. Transport i Spedycja, maj - czerwiec 2011
4. Umowa ATP o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (Dz. U. 2015, poz. 667 z 2015 r.)
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology