Analiza przyczyn i skutków zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy autobusu

Analysis of causes and consequences of risks at the workplace of the bus driver

  • Dorota Wojtyto Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • Dariusz Rydz Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Keywords: Ishikawa’ s diagram, risks, bus driver

Abstract

In the article an analysis of  the causes and consequences of possible risks in the bus driver’s workplace was presented. For this aim a quality management tool was used, such as the  Ishikawa’ s diagram. Defined risks and their causes concerned to task, which occur at the workplace of the bus driver in the chosen enterprise.

References

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
2. Mydlarz A., Siedem złotych narzędzi zarządzania jakością, Praktyczny poradnik inżyniera.
3. Norma ISO 91001:2015.
4. Terelak- Tymczyna A., Metody zarządzania i sterowania jakością, Wyd. ZUT, Szczecin 2012.
5. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i techniki zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wyd. PŚ, Gliwice 2005.
6. Wolniak R., Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009, Czasopismo Problemy jakości, nr 3/2014, s. 20-25.
7. Wojtyto D., Rydz D., Ocena ryzyka dla zadania w kontekście procesu pracy kierowcy autobusu, Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6/2018.
8. Woźny, A. , Saja, P., Pacana, A. , Dobosz, M., Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu, Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr /2016.
9. www.inzynierjakosci.pl [odczyt: 26.11.2018]
10. www.ciop.pl [odczyt: 24.11.2018]
Published
2019-02-26
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management